fbpx Enerji : Örnek projeler | AB Türkiye
Rüzgar türbinler

Enerji : Örnek projeler

 

IPA-I programı (2007-2013) kapsamında elektrik piyasasına ilişkin olarak birbiri ardına yapılan üç proje, Türk Elektrik Sisteminin Avrupa Elektrik Sistemine (ENTSO-E: Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı) tam entegrasyonuna önemli katkılarda bulunmuştur.

Bu üç projenin başarılı bir şekilde uygulanmasının somut bir sonucu olarak Türkiye Nisan 2015’te ENTSO-E ile uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmış ve Ocak 2016’da ENTSO-E gözlemci üyesi olmuştur.