fbpx Engelliler için olan hizmetlerin iyileştirilmesi | AB Türkiye
a Group of women with disabilities enjoying life

Engelliler için olan hizmetlerin iyileştirilmesi

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

Arka plan

Türkiye’de, 8.5 milyon (nüfusun yaklaşık %12’si) engelli yaşamaktadır. Bu rakam zihinsel engelli, fiziksel engelli (ortopedik, duyma ve görme bozuklukları) ve kronik zihinsel hastalık sahibi insanları kapsamaktadır. 2005 yılında çıkan ve engelli insanlar karşı, özellikle eğitim ve istihdam alanlarında ayrımcılık yapılmasını yasaklayan engelli yasası aracılığıyla engelli hizmetleri ile ilgili hükümlerde önemli değişiklikler yapılmıştır.  Yasa, evde bakımlarından kamusal veya özel kurumlara yerleştirilmelerine kadar engelli insanlara sunulabilecek bakımları da ana hatlarıyla sıralamaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Proje, Sağlık Bakanlığının ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın zihinsel engellilere (hem kronik zihinsel hastalıkları olanlar hem de entelektüel engelliler) etkili, uygun ve verimli toplumsal destek hizmetleri sağlanması çabalarının desteklenmesini hedeflemiştir.

Projenin önemli bir kısmını 8’i tam teşekküllü ruh sağlığı hastanesi ve 27’si kamusal ve özel sosyal bakım kurumları olmak üzere, 35 ruh sağlığı kurumunda hastaların kapasitelerini, aktivitelerini ve isteklerini kapsayan kurumsal ve bireysel ihtiyaçların değerlendirilmesi oluşturmuştur. Uygulanan naket kapsamında toplamda 583 hasta ile görüşme yapılmıştır.

Söz konusu anket, Sağlık Bakanlığının ulusal zihinsel sağlık eylem planının revizyonuna ve Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'nın, Ankara’da toplum temelli sosyal bakım hizmetlerini geliştirmesini kapsayan eylem planının geliştirilmesine katkıda bulunmuştur.

İlgili birimlerde görev yapan hizmet personeli,üzerinde anlaşmaya varılan zihinsel engellilere verilecek toplum temelli sosyal bakım modeli kapsamında geliştirilen yeni toplum temelli ”ümit evleri”ne, bakım altındakilerin ve  personelin transferine hazırlık amacıyla eğitim ve yeniden eğitim almışlardır. Var olan 73 toplum zihinsel sağlık merkezindeki personele eğitim verilmeye devam edilecektir.