fbpx Entegre Sınır Yönetimi Sisteminin Kurulması (1. aşama) | AB Türkiye
Türkiye'nin doğu sınırı

Entegre Sınır Yönetimi Sisteminin Kurulması (1. aşama)

Arka plan

Türkiye’nin AB’ye üye olması durumunda, ülkenin güney ve doğu sınırları blokun dış sınırları olacağından, kapsamlı bir sınır güvenlik sistemi hayati önem taşımaktadır.  Türkiye’nin coğrafi konumu, yüksek sınır kontrolü gerektirmektedir.  Geçtiğimiz on yılda yaşanan yasa dışı sınır geçişlerinin yalnızca Türkiye’ye değil AB’nin sınır yönetimi sistemine de önemli yansımaları olmuştur. 

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı Türk hükümetine, sınır yönetimine entegre bir bakış açışı getirilmesinde ve AB’nin entegre sınır yönetim politikalarıyla uyumlu, yüksek-seviye sınır izleme ve sınır denetim sistemleri ve standartlarının geliştirilmesinde destek olmaktır.   

Proje; İçişleri Bakanlığı, Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafında idare edilmiş ve AB ülkelerindeki uzmanlar tarafından desteklenmiştir. 

AB’nin en iyi uygulamalarının incelenmesi sonucunda prototip sınır, izleme ve kontrol noktaları için model eğitim programları ve ayrıca bunlarda kullanılacak mimari ve standartlar geliştirilmiştir. Ülkenin sınır yönetimini denetlemek için tek, sivil bir sınır güvenliği düzenlemesi, ulusal bir eylem planı olarak hükümet tarafından kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

Pratik düzeyde, mavi (deniz) ve yeşil (kara) sınır denetimi kontrolü ve sınır kontrol çalışmaları, seçilen bölgelerde AB’nin gereklilikleriyle uyumlu hale gelecek şekilde geliştirilmiştir.  Bu süreç, AB standardında entegre sınır yönetim tesislerinin sınırlara yerleştirilmesini de kapsamıştır.