fbpx Entegre Sınır Yönetimi Sisteminin Kurulması (2. aşama) | AB Türkiye
Control at the turkish border

Entegre Sınır Yönetimi Sisteminin Kurulması (2. aşama)

Arka plan

Her ne kadar daha önceki bir proje Türkiye’nin sınır rejimini iyileştirmiş olsa da, sınır rejimini AB’nin gereklilikleriyle uyumlu hale getirmek ve sınır ötesi suçlar ve düzensiz göç ile daha etkin bir mücadele verebilmek için yeni adımların atılması gerekmektedir.  Sınır yetkililerinin, yasa dışı geçişleri, yasal geçiş yapan yolcuları ve araçları engellemeden, daha etkin bir şekilde tespit edebilmeleri için araçlara ve eğitime ihtiyaçları vardır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, daha önce başka bir AB projesinde geliştirilmiş prototip yeşil (kara) ve mavi (deniz) sınır izleme ve kontrol noktası sistemlerini genişleterek, entegre bir sınır yönetimi yaklaşımı oluşturulmasında Türk yetkililere destek olmaktır. Bu yeni projede Genel Kurmay (Kara Kuvvetleri), Türk Polis Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Sağlık Bakanlığı olmak üzere beş kuruluş yer almıştır.

Polis ve sağlık bakanlığı çalışanları için risk yönetimi modelleri geliştirilmiştir. Polislerin özellikle sınır denetimlerinde nelere odaklanmaları gerektiğini daha iyi analiz edebilmeleri sağlanmıştır. Sağlık bakanlığı çalışanları için ise risk analizi, salgın hastalıkların önlenmesine odaklanılmıştır. Bu modeller, ülkenin entegre sınır sistemi yönetimi ağına bütünüyle uygun risk yönetimi sistemi önerilerinin oluşmasına katkıda bulunmuştur.

Teknik düzeyde ise, ülkenin doğu sınırında seçilmiş geçiş noktalarındaki ekipmanlar, yerleştirilen modern izleme ve kontrol sistemleri sayesinde geliştirilmiştir.