fbpx Erasmus Programı | AB Türkiye
erasmus students in a library

Erasmus Programı

Arka plan

Türkiye, 2004 yılından beri AB politikalarıyla ilişkili çeşitli spesifik alanlarda, AB üye devletleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini desteklemek için tasarlanmış, bir dizi bütünleşik eylemden oluşan Avrupa Topluluğu programlarına katılmıştır. AB üye devletleri ve aday ülkelerden vatandaşlar, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve ulusal yönetimler, geniş bir yelpazeye sahip olan Topluluk programlarına katılabilmektedir. Bu programlardan birisi de, Hayat Boyu Öğrenme Programının bir parçası olan ve 2004-2013 yılları arasında sürdürülmüş Erasmus Programıdır. Yeni bir program olan Erasmus+, 2014 yılında AB’nin var olan tüm eğitim, öğrenim, gençlik ve spor programlarını birleştirmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Her yıl 180.000 öğrenciye yurt dışında öğrenim görme ve çalışma imkanı sunan ve Avrupa’daki yükseköğretim kurumları arasında işbirliği faaliyetlerini destekleyen Erasmus , AB’nin eğitim ve öğrenimde Flagship (Amiral Gemisi) programı olmuştur.

Program sadece öğrencilere değil, profesörlere, yurt dışında ders vermek isteyen işletme personeline ve yurt dışında eğitim almak isteyen üniversite personeline de hitap etmiştir.

Erasmus, gençlerin kariyerlerin gidişatına ve kişisel yaşamlarına olumlu katkılarda bulunarak onların hayatlarını değiştirmiştir. 2007’den 2013’e, burslar için kullanılan 248 milyon €, 106.000’den fazla kişinin programa katılımını sağlamıştır.

Dahası, program 46.000’den fazla öğrenci ve personelin Türkiye’de eğitim görmesini veya ders vermesini de desteklemiştir. En fazla öğrenci gönderen ülke olan Almanya’yı, Polonya, Hollanda ve Fransa izlemektedir. Polonya, İtalya ve İspanya’nın takip ettiği Almanya, aynı zamanda Türk Erasmus öğrencilerinin gitmeyi en çok tercih ettiği ülke olmuştur.