fbpx Eşleştirme Başarı Öyküsü | AB Türkiye
Ankara'da bulunan Ombudsmanlık binası

Eşleştirme Başarı Öyküsü

AB, güvenilir ve hesap verebilir bir kamu yönetimi oluşturma çalışmaları çerçevesinde Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumunu (Ombudsmanlık) desteklemektedir.

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir proje, Türkiye’deki Kamu Denetçiliği Kurumunun güvenilir ve itimat edilir bir mekanizma haline getirilmesi için yapılan çalışmaları desteklemiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumunun amacı, kamu idarelerinin uygulamalarına ilişkin olarak şahıslar tarafından yapılan şikayetlerin, adil bir çözüm için bağımsız ve tarafsız bir şekilde, gizli olarak incelenmesidir. Bu sebeple etkin bir Kamu Denetçiliği Kurumunun oluşturulması, temel hakların korunması açısından Türkiye için önemli bir adımdır.

AB tarafından verilen 1.5 milyon Avro destekle 24 ay süren bir Eşleştirme Projesi çerçevesinde, İspanya ve Fransa’daki Kamu Denetçiliği Kurumları sahip oldukları uzmanlık ve bilgilerini Türkiye’deki Kamu Denetçiliği Kurumuyla paylaşmıştır

Projenin amacı, kurumun güçlendirilmesini ve etkin bir arabuluculuk mekanizması olarak itibar kazanmasını sağlamaktır. Bu çalışma, bireylerin kamu idaresine karşı daha fazla güven duymalarına büyük katkı sağlamış, çalışmaların bu yönde ilerlemesi için somut temeller atılmıştır.

İspanya ve Fransa’dan gelen proje ortakları, Kamu Denetçiliği Kurumu personeline kadın ve çocuk hakları, ayrımcılıkla mücadele, işçi hakları, göç ve sığınma, sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler gibi kilit alanlarda eğitim vermiştir. Aynı zamanda proje ortakları, Türkiye Kamu Denetçiliği Kurumu ile birlikte “eğitimcilerin eğitimi” programını geliştirmiş ve çeşitli iletişim ve yöntem kılavuzları hazırlamışlardır.  

Türk ile İspanyol Ombudsmanlık logoları