fbpx AB, Türkiye’deki Balıkçılık Üretici Örgütlerini Destekliyor | AB Türkiye
AB, Türkiye’deki Balıkçılık Üretici Örgütlerini Destekliyor

AB, Türkiye’deki Balıkçılık Üretici Örgütlerini Destekliyor

13.11.2019 Çar - 15:13

13/11/2019

AB tarafından desteklenen “Su Ürünleri Üretici Örgütleri İle Bakanlık İl Müdürlüklerinin Ortak Piyasa Düzeni ile Uyumlu Olarak Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı Eşleştirme Projesinin açılış toplantısı, 13 Kasım’da (Bugün) Ankara’da yapılacak.

 

Projenin kapsamı

Avrupa Birliği (AB), Birliğin Ortak Piyasa Düzeni ile uyumlu olarak Türkiye’deki Su Ürünleri Üretici Örgütlerini desteklemek üzere kurumsal ve hukuki çerçeveyi oluşturmak amacıyla bir Eşleştirme Projesi başlattı.  

Bir Eşleştirme ve bir de Teknik Yardım bileşeninden oluşan projenin toplam bütçesi 1.600.000 Avrodur. 13 Kasım’da başlatılan Eşleştirme Projesi’nin bütçesi ise 1.000.000 Avro olacak ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile İspanya - Galiçya Bölgesel Denizcilik Bakanlığı ortaklığında yürütülecek. 

 

Ortak Balıkçılık Politikası (OBP)

OBP, balıkçılık ve su ürünleri çalışmalarının çevresel, ekonomik ve sosyal açılardan sürdürülebilir olmasını sağlamakta ve AB yurttaşlarına sağlıklı besin kaynaklarının sunulmasını temin etmektedir.
Bu politikanın hedefi, dinamik bir balıkçılık sanayiinin gelişmesi ve balıkçılıkla uğraşan kesimleri iyi yaşam koşullarına sahip olmasının sağlanmasıdır.

 

Ortak Piyasa Düzenleri (OPD) ve Üretici Örgütleri

Ortak Balıkçılık Politikasının temel unsurlarından bir tanesini teşkil eden Ortak Piyasa Düzenleri (OPD), balıkçılık ve su ürünleri piyasasında arz ve talebin yönetilmesine yardımcı olur. OPD bugüne kadar önemli yol kat etmiş, çevre sürdürülebilirliği ve ekonomik canlılığı sağlayan esnek bir araçtır.  

 

Üretici Örgütleri (ÜÖ) balıkçılık ya da su ürünleri üreticileri tarafından oluşturulmuş resmi olarak tanınan yapılardır. Üretici Örgütleri sektörün kilit oyuncularıdır. Üretim ve pazarlama planları aracılığıyla AB Ortak Balıkçılık politikasını uygularlar. Balıkçılık sektörünün günlük bazda yönetiminden sorumludurlar ve OBP ve OPD'nin yürütülmesinde önemli rol oynarlar.   

 

Bugün Avrupa Birliği'nde 200'ü aşkın ÜÖ bulunmaktadır. OPD hedeflerine ulaşmak üzere üyelerinin ürünlerinin arzı ve pazarlanmasına ilişkin tedbirleri alır, sertifikasyon programları, kalite mühürleri, coğrafi işaretleri ve benzeri çalışmalarla bu ürünlerin geliştirilmesini sağlarlar.    

 

Tarih:       13 Kasım 2019 Çarşamba  – saat: 10:30

Yer:           Sheraton Ankara Hotel

 

 

Daha fazla bilgi için:

Sn.Leyla Alma Tel: (+90 312) 4598700, eposta: leyla.alma@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorularınız için:

Sn Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri  

Tel: 0312 4598700  E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu