fbpx Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Şehir Eşleştirme Projeleri Başarılı Sonuçlar Elde Ediyor | AB Türkiye
Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Şehir Eşleştirme Projeleri Başarılı Sonuçlar Elde Ediyor

Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Şehir Eşleştirme Projeleri Başarılı Sonuçlar Elde Ediyor

15.11.2019 Cu - 18:05

15/11/2019

Avrupa Birliği tarafından Türkiye ve Avrupa Birliği Arasında Şehir Eşleştirme Hibe programı kapsamında desteklenen 23 projeden birisi olan "Kuşadası - Sinaia Kardeş Şehir Eşleştirmesinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi"  projesi kapsamında Kuşadası Belediyesi tarafından düzenlenen "Sürdürülebilir Turizm Konferansı" 14 Kasım 2019 tarihinde Kuşadası'nda gerçekleştirildi. Konferans sırasında Türkiye'den Kuşadası ve Söke Belediyeleri ile Romanya'dan Sinaia ve Cluj Belediyeleri arasında sürdürülebilir turizm iş birliği konusunda mutabakat anlaşması imzalandı. Ayrıca, Kuşadası Belediyesi Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi hizmete açıldı. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, konferansın açılışını yaptı ve imza ile merkezin açılış törenlerine katıldı. 


Türkiye ve AB Şehir Eşleştirme programı kapsamında neler yer almaktadır?

 

Şehir Eşleştirme programı bir teknik yardım bileşeni ve bir hibe programından oluşmaktadır. Hizmet bileşeni, yerel yönetimlerle ilgili olarak kilit öneme sahip olan kurumlar (Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Belediyeler Birliği, Vilayetler Birliği ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) için kapasite geliştirme faaliyetlerini ve Şehir Eşleştirme Hibe Programının uygulanması için teknik yardım vasıtasıyla AB Katılım sürecinde yerel düzeyde idari kapasitenin geliştirilmesini amaçlamaktadır. Hibe Programı, AB’ye katılım sürecine ilişkin olarak Türkiye’deki yerel yönetimler ile AB üyesi yerel yönetimler arasında AB’ye katılım alanlarında diyalog platformları oluşturmak ve şehir eşleştirme faaliyetleriyle sürdürülebilir yapılar kurmak suretiyle, Türkiye’deki yerel yönetimlerin idari ve pratik kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamakta ve teknik yardım bileşenini tamamlamaktadır.

 

Sonuçları nelerdir?

Hizmet Bileşeni kapsamında 1,65 milyon Avro, Hibe Programı kapsamında ise toplamda 2,4 milyon Avro Avrupa Birliği katkısıyla desteklenen projeler, Türkiye'deki 21 ilden ve 12 Avrupa Birliği üyesi ülkeden yaklaşık 60 yerel yönetim ve STK'lar arasında eğitim, çevre, sağlık, kültür, turizm, enerji, inovasyon, kamu yönetimi gibi geniş bir çerçevede arasında işbirliği imkanı sağlıyor. Avrupa Birliği’nin hibe projelerine toplam 2,4 milyon Avro, hizmet bileşenine ise 1,65 milyon Avro katkısı ile proje, şehir eşleştirme eylemleriyle sürdürülebilir işbirliği yapıları kurmayı hedefliyor.

 

Konferans sırasında AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları ifade etti:”

Yerel yönetimlerin gelişim süreçlerine dahil olması, daha katılımcı ve vatandaşların ihtiyaçlarına odaklanan tabandan tepeye çözümler sunmaktadır. Bu anlamda, yerel yönetimlerin AB standartlarının ve politikalarının uygulanmasında önemli rolleri vardır. Yerel yönetimlerin uluslararası düzeyde işbirliği, hem yerel makamları hem de ilgili sivil toplum kuruluşlarını kapsayan bilgi ve tecrübe alışverişini kolaylaştıran ve bu nedenle sivil toplum diyalogunu teşvik eden güçlü bir araçtır.Şehir Eşleştirme programı aynı zamanda diyalogu teşvik etmeyi ve önyargıları ortadan kaldırmayı, AB ve Türkiye'deki tüm siyasi çerçeve ve coğrafi konumların taraflarından paydaşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.Program, insan ilişkilerini daha da güçlendirmeyi, toplum içinde ve kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir köprüler kurmayı ve kültürel alışverişi sağlamak ve tüm vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak için verimli bir işbirliği oluşturmayı öngörmektedir.Bu program kapsamında kurulan ilişkilerin güçlenerek AB ile Türkiye arasında daha uyum süreci için olumlu bir katkı oluşturmasını umut ediyoruz.”

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen AB Delegasyonu ile temasa geçiniz:

GülşadYalpu Tel: +90 312 4598700

gulsad.yalpu@eeas.europa.eu

Basınla ilgili sorular için irtibat:

Miray Akdağ M +90 532 624 93 56, Tel: +90 312 4598877

miray.akdag@eeas.europa.eu