fbpx İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimlerinde AB-Türkiye İşbirliği | AB Türkiye
EU Cooperates With Turkey On Forensic Trainings Towards Advanced Examination Methods

İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimlerinde AB-Türkiye İşbirliği

30.09.2019 Pt - 12:17

30/09/2019

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İleri Seviye İncelemelere Yönelik Kriminal Uzmanlık Eğitimleri projesinin açılışı 30 Eylül günü Ankara'da yapılacaktır. Proje yargının güçlendirilmesinin yanı sıra verimliliğinin ve işleyişinin daha somut ve görünür hale getirilmesine katkıda bulunacaktır. Etkinlik Jandarma Komutanı Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Selami Hüner, İspanya Büyükelçisi Juan Gonzalez-Barba Pera ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger'in katılımlarıyla gerçekleştirilecektir.

AB'nin toplam 2 milyon Avro tutarında katkı sağladığı proje özellikle soruşturma ve yargı süreçlerinde adli bilimlerin etkililiğinin arttırılmasına odaklanacaktır. Bu amaçla, adli inceleme/analiz kapasitelerinin arttırılması ve adli tıp kurumlarının kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Proje kapsamında AB uygulamalarına paralel yeni yöntem ve teknikler geliştirilerek hayata geçirilecektir. 

Yargı sisteminin verimli işleyişinin sağlanmasında sağlıklı ve güvenilir adli inceleme yöntemleri kritik öneme sahip olup hukukun üstünlüğü ve suçsuz olanların haklarının tesis edilmesine ve suçla mücadeleye ciddi katkı sağlayabilir. 

Bu eşleştirme projesinde İspanya Adalet Bakanlığı ile ortak çalışılacaktır. 

Açılış münasebetiyle AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları ifade etmiştir: "Sağlıklı bir kriminal ve adli inceleme kapasitesinin önemli bir özelliği bireysel haklar üzerindeki doğrudan etkisidir. Adli inceleme kapasitesinin güçlendirilmesi, bilimsel olarak sağlam, kanıta dayalı kovuşturma yapılmasını sağladığından insan haklarının korunmasına da hizmet eder."

 

Daha fazla bilgi için Delegasyonla temasa geçiniz:

Hekim Celebi, Program Yöneticisi, Tel: (+90 312) 459 87 00;

E-posta: abdulhekim.celebi@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorularınız için:

Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700, E-posta: miray.akdag@eeas.europa.eu