closing event

Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Arttırılması” başlıklı projenin kapanışı

26.09.2017 Sa - 16:00

26.09.2017

AB tarafından mali olarak desteklenen “Okul ve Yetişkin Eğitimi Personelinin Mesleki Gelişimini Desteklemek Suretiyle Eğitimde Kalitenin Arttırılması” başlıklı projenin kapanışı, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Ahmet Yücel ve AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı Sn. Francois Begeot’nun katılımlarıyla dün gerçekleştirildi. Proje kapsamında 7750 Türk öğretmen, AB Ülkelerindeki meslektaşlarıyla deneyim paylaşımında bulunarak mesleki eğitim ve hazırlık düzeylerini daha da iyi hale getirme fırsatına sahip oldu.
 

2016-2017 döneminde Türkiye genelinde uygulanan 500 personel hareketliliği projesi sayesinde 7750’den fazla okul ve yetişkin eğitmeni AB ülkelerinde yapılandırılmış kurslara, eğitim etkinliklerine, iş gölgeleme faaliyetlerine ve öğretim görevlerine katıldı. 

Kurslar, eğitimler ve stajlar en fazla iki ay sürdü ve tüm katılımcılar, katılım sertifikalarını aldılar. En yoğun talep gören ülkeler İspanya, Çek Cumhuriyeti, Hollanda ve Almanya oldu.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şu açıklamayı yaptı: "Kalifiye ve uluslararası deneyime sahip öğretmen kadrosu havuzunun geliştirilmesine yapılan yatırımların geri dönüşü de yüksek olacaktır. Bu çerçevede, Türkiye'deki eğitim personeli için fırsatlar yaratmaktan, onların farklı ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarda bilgi ve tecrübelerini geliştirmelerine ve paylaşmalarına yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

Program katılımcılarının %92'den fazlası mevcut işleri ile ilgili sektörel ve pratik beceriler kazandıklarını, mesleki ağlarını güçlendirdiklerini ve yönetim, liderlik ve organizasyon becerilerini geliştirdiklerini bildirdi.

17 milyon Avro bütçeli programa, Türkiye'nin Erasmus+ programına katılımını arttırmak için IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı) kapsamında Türkiye ve AB tarafından eş-finansman sağlandı. Program böylelikle IPA ve Erasmus+ Programları arasında sinerji yarattı.

AB'nin eğitim ve öğretim alanında öncü programı olan Erasmus+ 30 yıldır uygulanmakta olup, çok kültürlü etkileşim ve sınır ötesi hareketlilik imkânları yaratmaktadır.