fbpx Finansman Araçları | AB Türkiye

Finansman Araçları

IPA

Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA II) temel bir amacı da “genişleme ülkelerinin”, kendilerini AB’ye yakınlaştıran ve AB kuralları ve standartlarına uyum sağlamalarına yardımcı olan reformlarını desteklemektir. IPA II, 2014-2020 dönemi için katılım öncesi yardım sağlanmasına yönelik bir çerçeve oluşturmakta ve sivil toplumun daha fazla desteklenmesi ihtiyacına özel önem vermektedir.

 

Sivil topluma yönelik IPA yardımının bir bölümü, sözleşme makamı olarak MFİB (Hazine ve Maliye Bakanlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi) ve öncü kurum olarak Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı olmak üzere Türk makamları tarafından yönetilmektedir. Sivil Toplum, Türkiye’ye sağlanacak IPA Yardımına ilişkin Ülke Strateji Belgesinin “Demokrasi ve Yönetişim” bölümü kapsamında IPA II’nin özel bir alt bölümüdür. Türk makamları tarafından yönetilen çalışmalar ağırlıklı olarak; Türkiye’de sivil toplum-kamu sektörü işbirliğini güçlendiren projelere, AB-Türkiye Sivil Toplum Diyaloğuna ve sivil toplumun gelişimine odaklanmaktadır.

 

Sivil topluma yönelik IPA yardımı, Sivil Toplum Aracı (STA) üzerinden, AB Türkiye Delegasyonu tarafından da yönetilmektedir. STA, sivil toplumu güçlendiren ve sivil toplumun, demokrasi, insan hakları, toplumsal kapsayıcılık ve hukukun üstünlüğü ile ilgili olanlar dahil kamuoyu tartışmalarına etkin katılımını sağlayan çalışmaları desteklemektedir.

 

Sivil Toplum Aracı ve Medya Programı 2018 yılının Aralık ayında kabul edildi. Yeni faaliyet belgesine göre AB, STA yoluyla STK’ların hak temelli faaliyetlerde bulunma ve Türkiye’deki insan haklarını izleme ve savunma kapasitesini artırmak için destekte bulunacak.  Ayrıca STK Ağ ve Platformlarının güçlendirilmesi ve ağ oluşturma ve ortak faaliyetlerde bulunma kapasistelerinin güçlendirilmesi için destek verilmesi hedefleniyor.

 

DİHAA

Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, insan hakları ve temel özgürlüklere saygının geliştirilmesi ve güçlendirilmesini teşvik etmek amacıyla Sivil Toplum Kuruluşlarına doğrudan mali destek vermektedir. DİHAA; ifade özgürlüğü, yargıya daha iyi erişim, işkence ve cezasız kalmaya karşı mücadele, kültürel çeşitliliğin korunması ve saygı gösterilmesi ve incinebilir gruplar ve azınlıkların hakları gibi hassas insan hakları konularına odaklanan benzersiz bir araçtır.

 

Türkiye, dünyada DİHAA fonlarından en fazla yararlanan ülkelerden biridir. DİHAA, günümüze kadar Türkiye’de toplam tutarı yaklaşık 30 milyon Avro olan 150’den fazla projeyi finanse etmiştir. Halihazırda 40’tan fazla proje devam etmektedir.

DİHAA öncelikleri, aşağıda belirtilen alanlar üzerinde yoğunlaşmaktadır:

- En fazla risk altında bulundukları durumlarda insan hakları ve insan hakları savunucularının desteklenmesi,

- İnsan haklarını ve demokratik reformu teşvik etmek ve siyasi katılımı ve temsili pekiştirmek amacıyla sivil toplumun güçlendirilmesi,

- Dezavantajlı grupların desteklenmesi,

- Uluslararası ve bölgesel insan hakları araçları ve mekanizmaları dahil olmak üzere hedeflenen önemli aktörlerin ve önemli süreçlerin desteklenmesi,

- AB Seçim Gözlem Misyonlarının (SGM’ler) desteklenmesi.

 

DİHAA, sivil toplum projeleri veya uluslararası/hükümetler arası kuruluşlara finansman ve insan hakları savunucularına küçük hibeler sağlamaktadır. DİHAA finansmanı adayları, teklif çağrılarının yayınlandığı EuropeAid Kalkınma ve İşbirliği Ofisi web sitesi üzerinden çevrim içi başvuru yapabilirler.

Faydalı Dokümanlar