fbpx Gemilerden Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması | AB Türkiye
Boat at the pier

Gemilerden Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

Arka plan

Uluslararası ve Türkiye’de ticaret için önem teşkil eden gemi ticareti sektörünün gelişmesi, sektörün yerel ve küresel hava kirliliğine katkılarıyla doğru oranda gerçekleşmiştir.   İşlek bir gemi trafiği rotasının ortasında bulunan Türkiye’nin, 2004’den 2008’e gelindiğinde filosu iki katına çıkmıştır. Ülkenin deniz ve kıyı bölgeleri, gemilerin emisyonundan dolayı artan kirlilik oranlarına maruz kalmakta ve bazı bölgelerde hava kalitesi kötüye gitmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Denizcilik Müsteşarlığının, Türk sularındaki gemi kaynaklı emisyonlar için yüksek seviyeli kontroller getirmesine yardım etmek ve böylece Türk halkının sağlık riskini asgari seviyeye indirmektir.

İlk adım, dağılım modellemesi kullanan bir yazılımın geliştirilmesiyle sera gazlarının ve çevredeki diğer kirleticilerin ölçülmesi ve etkilerinin hesaplanmasıdır. Bu programa başka amaçlar için daha önceden toplanmış olan kirlilik kriz yönetimi sistemi, gemi trafiği bilgisi ve Çevre ve Ormancılık Bakanlığı tarafından işletilen otomatik hava kalitesi istasyonlarının okuduğu değerler gibi veriler sağlanmıştır.

Bu veriler sayesinde, gemilerde daha verimli teknolojiler ve enerji kaynakları kullanarak, hızlarını ve rotalarını kontrol ederek ve çevreyi gözeten ücret ve aidatlar gibi piyasa bazlı yaklaşımlar kullanarak gemilerin emisyon değerlerinin düşürülmesini sağlamak için bir kalkınma planı hazırlanmıştır.

Türkiye’deki gemi kaynaklı emisyonun kontrolüyle ilgili yasaların, uluslararası standartlarla ve AB standartlarıyla uyumlu hale gelmesi için gerekli hukuk metinleriyle ilgili taslaklar ve önergeler mecliste görüşülmüştür.  Amaç, bölgedeki hava kalitesini son derece artıracak ve sağlık risklerini düşürecek boğazları da kapsayan uluslararası bir emisyon kontrol alanı ilan etmektir.

Yeni yasaları ulusal ve yerel seviyelerde uygulayabilmek için Denizcilik Müsteşarlığındaki gemi denetim görevlilerinin üçte birinden fazlasına özel eğitim verilmiştir.