fbpx Genç istihdamının desteklenmesi | AB Türkiye
Genç kadınlara arıcılık eğitimi

Genç istihdamının desteklenmesi

Arka plan

Gençlerde işsizlik küresel bir sorundur. Gençler, eğitimden iş gücü piyasasına geçerken bir takım sorunlarla karşılaşmaktadır. İşsiz kalmaları, gönülsüz bir şekilde yarı zamanlı işlerde çalışmaları, geçici ve düşük seviyeli maaşı olan kontratları olması ve bir kriz zamanında işini ilk kaybedecek kişiler olmaları diğer bireylere göre daha olasıdır. Bir kaç farklı etkenin birleşmesi sonucu gençlerdeki işsizlik oranları, yetişkinlerdekinin genellikle iki katıdır. Bu zorluklar eğitimle, istihdamla ve genel olarak okuldan işe geçiş politikalarıyla ve farklı paydaşlar arasında işbirliği ve koordinasyon yoksunluğuyla bağlantılıdır. Bu sebeple eğitim, istihdam ve okuldan işe geçiş politikalarını daha iyi koordine etmek ve ilgili tüm kamu kuruluşları, sendikalar, STÖ’ler, yerel yetkililer ve özel firmalar arasındaki işbirliğinin sağlanması gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı, gençlerin istihdamını artırmak ve onların iş gücü piyasasına entegrasyonlarını desteklemek için aktif iş gücü piyasası politikaları sağlamaktır.

Bu proje, okulu erken bırakanların ve lise mezunlarının, iş gücü piyasasının ve ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda gereken mesleki eğitim ve becerileri kazanmalarını ya da bunları geliştirmelerini sağlamak için çalışmıştır. Bu amaçla, özel firmaların, gençlere stajyerlik imkanı ve işbaşı eğitim olanakları sunmaları teşvik edilmiştir.

Ayrıca, lise ve üniversite mezunlarının girişimcilik alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirerek kendi işlerini kurabilmelerini sağlamayı da hedeflemiştir. Etkileşimli girişimcilik kılavuzları, DVD ve çevrim içi formatlarda hazırlanmış ve model bir Genç Girişimcilik Desteği programının beş farklı ilde pilot uygulaması yapılmıştır.

Ayrıca, gençlerin bireysel kariyer planları ve özgeçmiş hazırlamalarına ve okullarda ve üniversitelerde kariyer günleri düzenlenmesine yardımcı olmak için iş ve meslek rehberliği ve danışmanlığı hizmetleri geliştirilmiştir.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL BİLGİLER

Bütçe : 23 milyon avro  (AB katkısı 19.55 milyon avro)

Bölge : Tüm Türkiye, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat

(12 NUTS II bögesinde yukarıda adı geçen 43 ile odaklanılmıştır)

Durum : 2013’de tamamlandı