fbpx Gençler Arasında Gönüllü Kan Bağışının Teşvik Edilmesi | AB Türkiye
A blood donor

Gençler Arasında Gönüllü Kan Bağışının Teşvik Edilmesi

Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma

Arka plan

Kan nakli, hayat kurtarmakta ve sağlık koşullarını iyileştirmektedir, ancak kan nakli bekleyen bir çok hasta zamanında güvenli kana ulaşamamaktadır. 2007 yılında, Türkiye’deki ortalama kan bağışı oranı, 1000 kişi başına 10-19,9 ünite oranı ile, 1000 kişi başına 38,1 ünitelik ortalama bağış oranına sahip gelişmiş ülkelerin oldukça aşağısında kalmıştır. Hastanelerdeki kan merkezlerinde mevcut kanın büyük bir bölümünü, bulaşıcı hastalık riskinden dolayı Dünya Sağlık Örgütü tarafından güvensiz olarak kabul edilen, değişim bağışlarından (replacement donation) gelen kanlar oluşturmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Proje, ilk ve orta okul öğrencilerini güvenli kan tedariğinin sağlık açısından önemi konusunda bilgilendirerek, onların gelecekte gönüllü ve düzenli kan bağışçıları olmalarını sağlamayı hedeflemektedir. Bu sayede, en güvenli kan bağışı tipi olan, gönüllü ve ücretsiz kan bağışları ile düzenli kan tedariği sağlanacaktır.

İlk adım, gönüllü kan bağışının önemi konusunda kamu bilincinin artırılmasından oluşmaktadır. Bu amaçla, ilk ve orta okul müfredatları, kan tedariği ve kan bağışı konularını içerecek şekilde yeniden gözden geçirilecektir. Yeni eğitim materyalleri, her seviyeden farklı yaş gruplarına hitap edecek kitapçıklar ile oyunlar ve farklı sunumlar içeren CD’lerden oluşacaktır.

85’e yakın kan toplama ekibi, 81 ildeki 500 okulda pilot kan bağışı etkinlikleri gerçekleştirecektir. Ebeveynler de çocuklarına rol modeli oluşturmaları açısından kan bağışı yapmaları konusunda teşvik edilecektir. Kan bağışı konusunda en başarılı 3 okula, kampanyanın sonunda özel bir törende ödül verilecektir.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı personeli, basın ve halkla ilişkiler kampanyalarında aktif rol oynayarak, kan bağışını ülke çapında teşvik edebilmek için bölgesel kan bankası sistemleri ve projenin iletişim stratejisi konularında eğitim alacaktır.