fbpx Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılanması | AB Türkiye
A bunch of corns

Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılanması

Arka Plan

Bu proje başlatıldığında, Türkiye’nin gıda sektörü 28 bin firmadan oluşmaktaydı. Gıda sektöründe faaliyet gösteren büyük şirketler, AB gıda kalite şartlarının yerine getirilmesi konusunda ilerleme gösterse de, birçok orta ve küçük boy işletme bunun gerçekleştirilebilmesi için gereken kaynağa sahip değildi. Ayrıca düzenleme ve denetim kurumları henüz yeni kurulmuştu ve AB uygulamalarına uygun olarak güçlendirilmeleri gerekiyordu. Türkiye’nin aday ülke olabilmesi için sektörde kaçakçılığın önüne geçilmesi ve tüketicilerin güvensiz gıdalardan korunması gerekmekteydi. Bunun için de verimli ve etkili bir gıda kontrol sistemine ihtiyaç duyulmaktaydı. 

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı, Türkiye’deki gıda güvenliği ve kontrol sistemlerinin AB gıda güvenliği politikalarıyla uyumlu hale getirilmesiydi. Bu hedef dahilinde, verimli ve etkili bir gıda kontrol sisteminin tasarlanıp uygulamaya konulabilmesi için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına destek verilmesi öngörülüyordu. 

Türkiye, bu hedefin gerçekleştirilmesi için üç alanda bir AB üye ülkesinden yardım talebinde bulundu. Bu işbirliği, AB düzenlemelerinin bütünüyle Türk yasaları dahilinde kabulünü, gıda müfettişlerinin eğitiminin iyileştirilmesini ve sektördeki işletmelere yönelik kılavuzların yayınlanmasını sağladı. 

Müfettişlere, etkin denetim yapabilmeleri için gerekli ekipman sağlandı. Ayrıca teftiş programları ve elektronik ortamda çalışan bir gıda kontrol sistemi geliştirildi.