fbpx Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası | AB Türkiye

Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası

AB’nin gıda güvenliğine yönelik entegre yaklaşımı, bir yandan iç piyasanın etkin bir şekilde işlemesini sağlarken diğer yandan da çiftlikten sofraya zincirinde tutarlı tedbirler alınması ve yeterli ölçüde izleme yapılması suretiyle gıda güvenliği, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve bitki sağlığı alanlarında yüksek bir seviyeye çıkılmasını amaçlamaktadır. Bu yaklaşım, çiftlikten sofraya kadar gıda zincirinin tamamını kapsamaktadır.

Hayvan ve bitki sağlığını bir bütün olarak uyumlaştırma yönüyle Türk politika çerçevesi, bu alanda da AB politikasını takip etmektedir. Bu alan, müktesebatın müzakerelere açık olan fasıllarından biridir.

2002 yılından beri IPA yardımı bu fasıla odaklanmıştır. AB, mali yardımının büyük bir kısmını önemli hayvan hastalıklarının kontrolü, hayvan kayıt ve kimliklendirme sisteminin kurulması, ulusal gıda güvenliği laboratuvarının kurulması ve bitki pasaport sisteminin oluşturulması gibi hususlara tahsis etmiştir.