fbpx Göç Politikaları | AB Türkiye

Göç Politikaları

Giriş

Göç AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker tarafından belirlenen önemli ve öncelikli alanlardan biridir. Komisyon'un göç konusuna ilişkin gündemi, daha fazla göçmenin hayatını kaybetmesini önlemek ve acil durum müdahalelerini güçlendirmek adına alınacak acil önlemleri belirlemektedir. Göç gündemi, iç ve dış politikaları birleştirip AB'nin ajanslarından ve araçlarından en iyi şekilde faydalanarak AB ülkeleri ve kurumları ile uluslararası örgütler, sivil toplum, yerel yönetimler ve AB dışındaki ulusal ortaklar gibi tüm aktörleri bir araya getirerek bu konuya Avrupa çapında bir çözüm ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, Türkiye ile göç yönetimi alanında yapılan işbirliği kilit rol oynamaktadır. Sırasıyla 29 Kasım 2015 ve 18 Mart 2016 tarihinde hayata geçirilen Ortak Eylem Planı (OEP) ve AB-Türkiye Bildirisi, AB ile Türkiye arasındaki işbirliğinin temel taşlarından biridir. OEP ve AB-Türkiye Ortak Bildirisi aşağıdaki ilkelere dayanmakta ve bunları yansıtmaktadır:

 

  • Türkiye'den Yunan adalarına varan tüm yeni düzensiz göçmen ve sığınmacılar için yasal tedbirler;
  • Türkiye ile AB arasındaki düzensiz geçişler sona erdiğinde ya da büyük ölçüde ve sürdürülebilir şekilde azaldığında hayata geçmesi öngörülen "Birebir" yeniden yerleştirme programının yanı sıra Gönüllü İnsani Kabul Programı;
  • Vize Serbestisi Diyaloğuna ilişkin Yol Haritasında bulunan tüm kriterlerin karşılanması durumunda Vize Serbestisi sürecinin hızlandırılması;
  • Türkiye'deki Mülteciler için Yardım Programı çerçevesindeki mali yardımın dağıtımının hızlandırılması;
  • Katılım müzakerelerinin hızlandırılması ve
  • Suriye içerisinde insani koşulların iyileştirilmesidir.

COVID-19: İltica ve geri gönderme prosedürleri ile yeniden yerleştirme alanında ilgili AB hükümlerinin uygulanmasına yönelik rehber (EN)