fbpx Göç Yönetimi İçin Türkiye’ye Destek | AB Türkiye
Young syrian migrants in the Harran camp with Turkish flag and EU kite

Göç Yönetimi İçin Türkiye’ye Destek

Türkiye’de göçün yönetilmesinden sorumlu idari birim, öncelikli olarak İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’dür (DGMM). Daha somut olarak DGMM, göç politika ve stratejilerinin uygulanması, yetkili birimlerin koordine edilmesi, örneğin Türkiye sınırlarından giriş ve çıkışlar gibi yabancılarla ilgili faaliyetlerin gerçekleştirilmesi (zorla sınır dışı edilme de dahil olmak üzere), sığınmacıların statülerinin belirlenmesi ve korunması ve insan kaçakçılığıyla mücadeleden sorumludur. DGMM ayrıca, AB-Türkiye Geri Kabul Anlaşmasının uygulanmasından sorumludur.

AB’nin verdiği mali destek, 2013 yılında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun kabulü ve 2014 yılında da DGMM’nin kuruluşuyla birlikte bu özel alanı da kapsamına almıştır.

DGMM ile birlikte yürütülen AB programları, çoğunlukla altyapı ve ekipman yatırımlarını ve kapasite artırımı için genelde uluslararası kurumlar ve AB üye ülke yönetimleri tarafından uygulanan “yumuşak” müdahaleleri kapsamaktadır. Ülkesine zorla geri gönderilmeyi bekleyen yasadışı göçmenleri ağırlama kapasite ve şartlarını önemli ölçüde artırma hedefiyle ve Türk hükümetinin de isteği üzerine AB, her biri 750 kişilik kapasiteye sahip, bir uzaklaştırma ve bir karşılama merkezinin inşasına yönelik 56 milyon euro’luk büyük bir destek programı için mali yardımda bulunma kararı almıştır. Bunların tümü 2016 yılında faaliyete geçmiştir. Bu programa, çeşitli AB üye ülke yönetimlerinin, DGMM’nin bu merkezleri, AB ve uluslararası esaslara göre yönetme kapasitesini artırmaya yönelik olarak verdiği danışmanlık hizmetleri de dahildir.

Önümüzdeki yıllarda AB, mevcut uzaklaştırma merkezlerinin yenilenmesi ve ek uzaklaştırma merkezlerinin yapımıyla, Türkiye’nin yasadışı göçmen ağırlama kapasitesinin artırılmasını desteklemeye devam edecektir.