fbpx Gümrük Birliğinin Modernleşmesi - Son Gelişmeler | AB Türkiye
Custom officer at a port facility

Gümrük Birliğinin Modernleşmesi - Son Gelişmeler

Gümrük Birliğinin modernleşmesi, AB ile üçüncü ülkeler arasında ufukta görünen önemli ticaret anlaşmaları ile, Türkiye’nin ekonomik reformları uygulaması, rekabetçiliğini geliştirmesi ve gelecekte yapılacak ticari anlaşmalar konusunda entegrasyon potansiyelini artırması açısından bir fırsattır. Avrupa Birliği yeni bir girişim önerisinde bulunmadan önce, Birlik tarafından yapılması gereken eylemleri ve alternatif politika seçeneklerinin potansiyel etkilerini bir etki değerlendirmesi çerçevesinde değerlendirmektedir. Yapılan bu değerlendirme, Komisyon tarafından Konseye müzakere yönergelerinin sunulmasına imkan tanımaktadır. Gümrük Birliğinin modernleşmesi çerçevesinde Komisyon, Ağustos 2015’te bir yol haritası yayımlamıştır. Bu yol haritası, ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi ve AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin bir üst düzeye çıkarılmasına yönelik potansiyel seçeneklere ilişkin genel bir bakış sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Yol haritası, ekonomik büyümenin artmasına ve taraflar arasında entegrasyonun sağlanmasına ilişkin beklentileri ifade etmektedir.

AB ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geleceğine dair çevrimiçi kamu istişaresi yakın zamanda başlatılmıştır: http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=198