fbpx Gümrük risk yönetim sisteminin yükseltilmesi | AB Türkiye
Gümrük risk yönetim sisteminin yükseltilmesi

Gümrük risk yönetim sisteminin yükseltilmesi

Arka plan

Uluslararası ticaretinin büyümesi ve çeşitlilik kazanmasıyla Türkiye; malların, araçların ve insanların yasa dışı hareketine tanık olmuştur. Dahası, kaçakçılık yöntemleri ve teknikleri daha karmaşık ve sofistike hale gelmiştir. AB’yle yapılan Gümrük Birliği anlaşması doğrultusunda ve aday bir ülke olarak Türkiye, sınırlarının sadece uyuşturucu ve patlayıcı madde kaçakçılığına karşı değil, her türlü yasa dışı mal ticaretine karşı korunduğundan emin olmalıdır. Gelişmiş risk yönetimi teknikleri kullanılması sayesinde yasal ticaretin engellenmemesi büyük önem taşımıştır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Proje, uluslararası ticaretin izlenmesi ve sahtekarlığın önlenmesi için, Türk Gümrük İdaresinde (TGİ) risk analizi için daha etkili izleme ve değerlendirme sistemlerinin oluşturulmasını hedeflemiştir. Buna ek olarak, risk yönetimine dayalı ticaretin kolaylaştırılması üzerine olan AB gümrük taslaklarıyla uyumu artırmayı amaçlamıştır.

İlk aşamada, TGİ’nin risk yönetim sisteminin incelemesi yapılmış ve iyileştirilmiş prosedürler geliştirilerek uygulanmıştır. Amaç, TGİ’yi yasa dışı ticareti önleme konusuna daha odaklı hale getirmek ve böylece gümrük noktalarında meşru ithalat ve ihracatların fiziki muayene sayılarının azaltılmasıdır.

Toplam 727 personel sahada eğitilirken 22 personel de merkezde yöntem ve didaktik açıdan eğitilmiştir. Merkezi ve yerel birimlerden 35 gümrük memurunun katılımıyla, iki AB ülkesine ileri risk analizi, sonrasında ise kontrol sistemleri üzerine toplamda 10 inceleme gezisi ve stajyer programı gerçekleştirilmiştir.