fbpx Hayat Boyu Öğrenme Programı | AB Türkiye
Hayat Boyu Öğrenme Programı

Hayat Boyu Öğrenme Programı

Arka plan

Türkiye, 2004 yılından beri AB politikalarıyla ilişkili çeşitli spesifik alanlarda AB üye devletleri ve aday ülkeler arasında işbirliğini desteklemek için tasarlanmış bir dizi bütünleşik eylemden oluşan Avrupa Topluluğu programlarına katılmıştır. AB üye devletleri ve aday ülkelerden vatandaşlar, şirketler, sivil toplum kuruluşları ve ulusal yönetimler geniş bir yelpazeye sahip olan Topluluk programlarına katılabilmektedir. Bu programlardan birisi de, 2004-2013 yılları arasında sürdürülmüş Hayat Boyu Öğrenme Programıdır. Yeni bir program olan Erasmus+, 2014 yılında AB’nin var olan tüm eğitim, öğrenim, gençlik ve spor programlarını birleştirmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Hayat Boyu Öğrenme Programı, hayatlarının hangi aşamasında olurlarsa olsunlar, insanların heyecan verici öğrenme deneyimlerinde yer almalarını ve Avrupa’da eğitim ve öğretim sektörünün geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlamıştır.

Program, değişim programlarını, inceleme gezilerini ve şebeke oluşturma aktivitelerini içeren birçok faaliyeti finanse etmiştir. Projeler sadece öğrencileri ve öğrenenleri değil; öğretmenler, eğitmenler ve eğitim ve öğretim alanındaki diğer bireyleri de kapsamıştır.

2007-2013 yılları arasında, program kapsamında hibeler için 498 milyon avroyu aşan ödeme yapılmış, bu sayede programa 256.000 kişinin katılımı sağlanmıştır.

Program, farklı eğitim ve öğretim seviyelerindeki projeleri finanse eden altı unsurdan oluşmuştur. Bunlar; 

  • Yüksek öğretim için Erasmus (kendi bilgi sayfasına bakınız),
  • Okullar için Comenius,
  • Meslek eğitimi ve öğretimi için Leonardo Da Vinci,
  • Yetişkin eğitimi için Grundtvig,
  • Transversal programı (politika işbirliği, diller, bilgi ve iletişim teknolojileri, etkin yaygınlaştırma ve proje sonuçlarının işletilmesi üzerine), ve
  • Jean Monnet programlarıdır.