fbpx Hayat boyu öğrenme Sosyal Politikasının desteklenmesi | AB Türkiye
A MATURE MAN LEARNİNG COMPUTER SKILLS

Hayat boyu öğrenme Sosyal Politikasının desteklenmesi

Arka plan

Yaygın eğitim şeklindeki hayat boyu öğrenme programları, dezavantajlı kişilere, özellikle kadınlara, temel beceri ve yetkinliklerin kazandırılarak yardım edilmesi konusunda önemli bir rol oynayabilir. Hayat boyu öğrenmede tutarlı ve kapsamlı stratejiler geliştirilmesinin ve uygulanmasının desteklenmesi için, daha net politika hedefleri ve ana paydaşlar (Milli Eğitim Bakanlığı, meslek eğitim öğretim (MEÖ) kurumları, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), Mesleki Bilgi ve Beceri Sınav ve Belgelendirme (VocTest) Merkezleri, sendikalar ve işveren örgütleri) arasında daha iyi bir koordinasyon gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, bireylerin eğitime erişimini desteklemek ve böylece istihdam olanaklarını artırmak için hayat boyu öğrenimle ilgili AB uygulamalarıyla uyumlu kurumsal bir çerçeve ve kapasite oluşturmaktır.

Ulusal hayat boyu öğrenme stratejisinin ve eylem planının geliştirilmesinin temelini oluşturmak için, merkezi düzeyde ulusal bir hayat boyu öğrenme koordinasyon birimi ve yönetim bilgi sistemi geliştirilmiştir.

Avrupa Yeterlilikler Çerçevesiyle uyumlu, tam işlevsel bir Ulusal Yeterlilik Sisteminin uygulanması için MYK ve VocTest merkezlerine de destek verilmiştir.

Bölgesel düzeyde, yerel iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına cevap vermek için geliştirilmiş yeni hayat boyu öğrenim derslerini verebilmeleri için mevcut MEÖ kurumlarının kapasiteleri güçlendirilmiştir.

Hayat boyu öğrenme konusuna ve paydaşların duyarlılığını artırarak bu konunun desteklenmesine yönelik kamusal ve özel sektör ortaklarının bir araya gelmeleri için yerel, bölgesel ve ulusal ağlar (odak grupları) da kurulmuştur.

Hayat boyu öğrenimde yenilikçi yaklaşımları desteklemek için, projenin pilot uygulamasının yapıldığı on iki ilde bir burs sistemi oluşturulmuştur.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL VERİLER

  • Bütçe : 12.77 milyon avro (AB katkısı 10.85 milyon avro)
  • Bölgeler : Tüm Türkiye, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye , Rize, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat
  • (12 NUTS II bölgede yukarıda söz konusu olan 43 il üzerinde, 12 pilot il vasıtasıyla odaklanılmıştır. - Erzurum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Malatya, Mardin, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van)
  • Durum: 2013’de tamamlandı