fbpx Herşeyin Başı Sağlık | AB Türkiye

Herşeyin Başı Sağlık

Sağlığın Korunması

AB vatandaşları, sağlık ile ilgili giderek büyüyen sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır: Nüfusun yaşlanmasıyla birlikte ortaya çıkan demografik eğilimler hastalık şekillerini değiştirip AB sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluştururken, iklim değişikliği de yeni bulaşıcı hastalık şekillerini beraberinde getirmektedir.  Buna ek olarak salgınlar ve büyük ölçekli fiziksel ve biyolojik vakalar da sağlık üzerinde önemli tehditler oluşturma potansiyeline sahiptir.

AT Sağlık Politikasının stratejik amacı sağlığın korunmasını teşvik etmek, vatandaşları tehlikelerden korumak ve sağlık sistemlerinin sürdürülebilirliğini desteklemektir.

Bu sebeple AB sağlık politikası, sağlığı yaşam boyunca desteklemek üzere tasarlanmış olup sağlık sorunlarını ve engelleri genç yaşlarda önlemeye çalışmakta ve sağlık konusunda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan adeletsizliklerle mücadele etmektedir.

Buna aşağıda belirtilen hususlar dahildir:

  • Bilimsel risk değerlendirme, salgın hastalıklara ve biyolojik terörizme karşı hazırlıklı bulunma ve müdahale yoluyla emniyeti ve güvenliği geliştirme ve vatandaşları sağlık tehditlerine karşı korumak,belirli hastalık ve koşullardan kaynaklanan risklerle başa çıkma stratejileri gibi kavramları kullanarak emniyeti ve güvenliği artırmak,

  • Kötü beslenme, fiziksel aktivite, alkol, uyuşturucu ve tütün tüketimi, çevresel riskler gibi hususları da kapsayan kilit konuları ele alarak sağlıklı yaşamı destekleyen eylemleri teşvik etmek ve zararlı davranışları azaltmak,

  • Nakil hususları da dahil olmak üzere kan, doku, hücre ve organlar üzerinde çalışma yapma ve bireysel bakım, palyatif bakım ve belirli hastalıkların tedavisi üzerine odaklanmak.

AB’nin Türkiye’ye “sağlığın korunması” için verdiği destek büyük ölçüde risk değerlendirmesi, salgın hastalıklara karşı hazırlıklı olunması ve müdahale, belirli hastalıklar ve koşullardan kaynaklanan risklerle başa çıkma, nakil hususları da dahil olmak üzere güvenli kan, doku, hücre ve organ tedariki açısından kaliteli bakım hizmetlerine erişim ve toplum temelli akıl sağlığı hizmetleri gibi hususlar çerçevesinde vatandaşların sağlık tehditlerine karşı korunması amacıyla sağlık sisteminin kapasitesinin artırılmasına odaklanmaktadır.

Çevre (ör. güvenli içme suyu), tüketicinin korunması ve iç piyasa (ör. tıbbi ürünlerin düzenlenmesi, hayvanlardan kaynaklanan hastalıklar, gıda güvenliği) ve ulaşım (ör. yolların güvenliği) gibi alanlarda yapılan projeler göz önünde bulundurulduğunda, AB tarafından verilen yardım çok daha büyük ölçeklidir.