Ambassador Christian Berger's Europe Day speech

Büyükelçi Christian Berger'in Avrupa Günü Konuşması

10.05.2019 Cu - 12:52

9 Mayıs 2019

AVRUPA GÜNÜ

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger

 

Değerli Dostlar,

Avrupa Günü'nü kutlamak için bu akşam bize katılan herkese en içten teşekkürlerimi sunarım. Hoş geldiniz!

Sayın Bakan, Sayın Bakan Yardımcısı, Sayın Milletvekilleri, Sayın Valiler ve Belediye Başkanları, AB Üye Devletlerinin Sayın Büyükelçileri ve Meslektaşlarım, Hanımefendiler ve Beyefendiler,

Avrupa Günü, Avrupa'da barış ve birliği kutlamanın zamanıdır. Aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerimizin de merkezinde yer alan ortak değerlerimizi ve “çeşitlilik içinde birlik” sloganımızı hatırlamanın günüdür.

Ama aynı zamanda teşekkür etme günüdür. Birlikte çalıştığımız Bakanlıklar, valilikler, belediyeler ve pek çok uluslararası kuruluşta ve sivil toplum örgütünde görev yapan özverili ortaklarımıza teşekkür ederim. 

Ayrıca Avrupa Gününü bizlerle ve Türkiye halkıyla kutlayan ülkenin dört bir yanındaki AB Bilgi Merkezlerine ve Ankara'daki AB Delegasyonu çalışanlarına da özel olarak teşekkür ederim.

Bu geceki etkinlik çok sayıda insanın yoğun emeği ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sayesinde mümkün olabildi. CSO, üçü de tesadüfi bir şekilde Avrupa'nın tam merkezinden olan Mozart, Dvorak ve Smetana’dan parçalar çalarak [bu yıl] tekrar ruhumuzu şenlendirecek. Bu vesileyle CSO Müdürü Sn. Altan Kalmukoğlu'na, bu geceki şef Theodore Kuchar'a ve piyanist Antonio Di Cristofano'ya da teşekkürü borç bilirim.

Herkese en içten ve kalbi duygularla teşekkür ederim!

Bundan altmış dokuz yıl önce 9 Mayıs'ta, kıtayı harap eden ve cephede ve ölüm kamplarında Avrupa ateşini söndüren İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden tam beş yıl bir gün sonra, Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman sadece Avrupa'da savaşı imkânsız hale getirmekle kalmayacak aynı zamanda 1000 yıldır Avrupalıların birbirleri arasında devam eden savaşlara da son verecek olan bir teklifte bulundu.

Savaş, enerji (kömür) ve çelik için gereken kaynakları uluslar üstü bir örgütün kontrolü altında toplamak basit fakat zekice bir düşünceydi. Bu muazzam proje Avrupa tarihinin seyrine yön verdi ve Avrupa'nın dünyadaki yerini yeniden tanımladı.  

Barış, ortaklık, paylaşılan değerler ve dayanışmaya dayalı bu proje hiç de sona yaklaşmış değildir.  Bugün Sibiu / Hermannstadt'da bir araya gelen liderlerimiz, giderek daha karmaşık hale gelen bu çetrefilli dünyada bir aradayken daha güçlü olduğumuza inancımızı bir kez daha teyit ettiler. Diğer Avrupa Devletleri için Avrupa perspektifini kabul ederken 27 Üyeli yeni Birlik her zamankinden daha vazgeçilmez olmuştur. Bu Birlik, ekonomik büyüme, istihdam, güvenlik, fırsatlar ve temsilcilerimizi demokratik seçimlerle seçme hakkı dahil, haklarını isteyen yurttaşlarımız için vazgeçilmezdir.

Çok taraflılık, barış, sürdürülebilir kalkınma, serbest ve adil ticaret, insan hakları ve demokrasinin güçlendirilmesiyle işbirliği içerisinde çalışmak isteyen tüm ortaklarımız için de aynı durum söz konusudur. Hem onlarla hem de sizlerle birlikteliğimizden kuvvet doğar.

Bir dünya liderinin sözlerini hatırlatmak isterim; "Bizim için Avrupa salt bir Birlik olmanın, salt büyümenin ve ekonomik güvenliğin çok ötesindedir. Bizim için Avrupa modern, eşit ve açık bir toplumda yaşamak demektir."

Çeşitlilik içinde birlik Avrupa'nın şiarı olmuştur. Avrupa her şeyden önce, çeşitli toplumlardan oluşan bir toplumdur. Kültürel çeşitlilik Avrupa projesinin merkezinde yer alır. Avrupa dokusu biri yerine diğeri değil, diğerlerinden bir tanesidir ve bunlar çeşitliliğimizi fakirleştiren değil zenginleştiren unsurlardır.

Jean Monnet bunu çok net biçimde ifade etmiştir: Biz devletler koalisyonu kurmuyoruz, insanları birleştiriyoruz”

Birkaç gün önce Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker şunları söyledi; "Her neslin görevi Avrupalıların kaderini, bugününü ve yarınını daha iyiye doğru değiştirmek, barış, ilerleme ve refah için verdiğimiz ebedi sözün yerine getirilmesine hizmet etmektir.  Avrupalı yaşam tarzımızı sürdürmek ve gezegenimizi korumak için gereken kudreti ancak birlik içerisinde olmakta bulacağız…"

Teşekkür ederim keyifli bir konser diliyorum.