fbpx İhale Usulleri | AB Türkiye

İhale Usulleri

Açık İhale Usulü

Açık ihale durumunda, AB Delegasyonu sözleşme ilanlarını ve ihale şartnamelerini bu internet sitesinde, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde (OJEU) sözleşme ilanının yayımlanma zorunluluğu yerine getirildikten sonra yayınlayacaktır. Teknik şartname (ihale teklifi sunmak için gereken belgeler dâhil, ihale usulüne ilişkin tüm bilgileri içeren bir dosya) bu internet sitesinden indirilebilir. Başvuru sahiplerinin nasıl (zarflar, nüsha sayısı vs.) ve ne zamana kadar teklif sunulması gerektiğine dair talimatları çok dikkatli bir şekilde okuduklarından emin olmaları tavsiye edilir. Bu gerekliliklerin herhangi bir şekilde yerine getirilmemesi ihaleden çıkarılma ile sonuçlanabilir. Teklifler posta ya da elden ulaştırılabilir. Teklif sunumu için son teslim süresi geçtikten sonra tüm zarflar ihale açılış komitesi tarafından aynı anda açılacaktır. Daha sonra değerlendirme komitesinden, teklifleri sözleşme ilanında ve/veya ilgili teklif çağrısına ilişkin ihale şartnamesinde belirtilen seçim ve sonuçlandırma kriterlerine göre değerlendirme yapması istenir. Sonuçlandırma evresi İhale Makamı tarafından ihale kararının imzalanmasıyla birlikte başlar. Bunun ardından, başarılı ve başarısız tüm katılımcılara sonuçların ilanı aynı anda yapılır. Tüm başarısız adaylar ihale kararının gerekçesine dair yazılı ek bilgi talep etme hakkına sahiptir.

Mali usulün tamamlanmasının ardından AB Delegasyonu ihaleyi kazanan ile yazılı bir sözleşme imzalayacaktır. İhaleyi kazanan ile sözleşme imzalandığında, ihale sonucu ilanı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanacaktır. Bir önceki mali yılda yapılan sözleşmelerin konusunu ve sayısını belirten AB Delegasyonu yüklenicilerinin listesi her yıl bu internet sitesinde yayımlanacaktır.

Belli İstekliler Arasında İhale Usulü

Belli istekliler arasında ihale usulleri durumunda, AB Delegasyonu sözleşme ilanlarını bu internet sitesinde, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde (OJEU) sözleşme ilanının yayımlanma zorunluluğu yerine getirildikten sonra yayınlayacaktır. Belli istekliler arasında ihale usulleri, tüm ekonomik aktörlerin bu ihaleye katılma talebinde bulunabileceği (ilk aşama), ancak yalnızca ilgili maddede belirtilen kriterleri yerine getiren ve ihale makamı tarafından aynı anda ve yazıyla davet edilen adayların kendilerine sunulan ihale şartnamesi uyarınca bir teklif sunabildiği (ikinci aşama) iki aşamada yürütülür. İhale usulünün ilk aşamasında genel açılış olmasa da, ihale usulünün ikinci aşamasında tüm zarflar ihale açılış komitesi tarafından aynı anda açılacaktır. Daha sonra değerlendirme komitesinden, teklifleri sözleşme ilanında ve/veya ilgili teklif çağrısına ilişkin ihale şartnamesinde belirtilen seçim ve sonuçlandırma kriterlerine göre değerlendirme yapması istenir. Sonuçlandırma evresi İhale Makamı tarafından ihale kararının imzalanmasıyla birlikte başlar. Bunun ardından, başarılı ve başarısız tüm katılımcılara sonuçların ilanı aynı anda yapılır. Tüm başarısız adaylar ihale kararının gerekçesine dair yazılı ek bilgi talep etme hakkına sahiptir. Mali usulün tamamlanmasının ardından AB Delegasyonu ihaleyi kazanan ile yazılı bir sözleşme imzalayacaktır. İhaleyi kazanan ile sözleşme imzalandığında, ihale sonucu ilanı Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde yayımlanacaktır.

Düşük ve Orta Değerli Sözleşmeler için Pazarlık Usulü

Gerektiği ve gerekçelendirildiği durumlarda, AB Delegasyonu, AB kamu ihale kuralları uyarınca, ekonomik aktörleri malzeme, iş ve hizmet alımı için pazarlık usulü ihalelere davet edebilir.

15,000 Euro’yu aşan ve 144,000 Euro’nun altında bir değere sahip pazarlık usulleri bu internet sitesinde ilan edilecektir. Aşağıdaki listede yer alan bir ihaleye katılmaya istekli ekonomik aktörler, sabit bir son tarihe kadar, katılmak istedikleri ihaleyi belirterek bilgilerini e-postayla gönderecektir.

Düşük değerli sözleşmeler - 15,000 Euro ila 60,000 Euro arasındaki düşük değerli sözleşmeler için beklenen teklif çağrıları.

Orta değerli sözleşmeler - 60,000 Euro ila 144,000 Euro arasındaki düşük değerli sözleşmeler için beklenen teklif çağrıları.