fbpx İkili Ticaret ve Yatırıma Genel Bakış - Yatırımlar | AB Türkiye
currency signs over Europe's map

İkili Ticaret ve Yatırıma Genel Bakış - Yatırımlar

AB, Türkiye’nin en büyük doğrudan yabancı yatırım (DYY) kaynağıdır. Küresel mali istikrarsızlık durumunda dahi AB, Türkiye için istikrarlı ve güvenilir bir yatırım ortağı olmaya devam etmiştir. Bu bağlamda, 2008 ile 2015 yılları arasında Türkiye’ye giren DYY’nin yaklaşık üçte ikisi AB’den gelmiştir. Buna uyumlu olarak Türkiye’deki en önemli yatırımcı ülkeler AB Üye Ülkeleridir.

Yatırıma ilişkin Kilit Rakamlar:

  • 2008 ile 2015 yılları arasında Türkiye’nin toplam DYY giriş portföyünde AB’nin ortalama payı yaklaşık %67,4 oranında gerçekleşmiştir.
    • 2015 yılında Türkiye’ye giren DYY’nin %57.6’sı AB kaynaklıdır.
  • Ortalama olarak bakıldığında, 2008 ile 2014 yılları arasında AB, Türkiye kaynaklı DYY’lerin yıllık %54,2’sini almıştır.
    • 2014 yılında Türkiye kaynaklı DYY’lerin %36,4’ü AB'ye gitmiştir.
  • Aralık 2015 tarihi itibariyle, Türkiye içerisinde çalışan AB sermayeli 20.585 şirket bulunmaktadır. Bu rakam, ülkede yabancı sermaye ile kurulan tüm şirketlerin %43.6’sına tekabül etmektedir.