fbpx İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN İNSAN HAKLARI İLE NE İLGİSİ VAR? (Senaryo/ Film Atölyesi) | AB Türkiye
İklim

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN İNSAN HAKLARI İLE NE İLGİSİ VAR? (Senaryo/ Film Atölyesi)

İklim değişikliği ile mücadele aynı zamanda insan hakları savunuculuğudur.  Her birimiz fark yaratabiliriz.  Bu perspektif ile konular hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak, öğrendiklerinden üretmek ve paylaşarak toplumsal dönüşüme katkı vermek ister misin?  Seni bu yaz gerçekleşecek İklim Krizi ve İnsan Hakları Film Atölyemize davet ediyoruz.  Katılım sayısı sınırlı olduğu için elini çabuk tut ve bize niyet mektubunu gönder!

 

İnsan faaliyetlerinin sebep olduğu iklim krizi, Dünya üzerinde bulunduğumuz yer ve zamandan bağımsız şekilde, sadece mevcut ekosistemimizin tamamını değil, geleceği de riske attı.

 

İklim krizi hepimizi etkiliyor ama hepimizi aynı şekilde etkilemiyor; kimilerini daha önce, kimilerini daha fazla etkiliyor.  İklim değişikliği yalnızca yeni eşitsizliklere yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda mevcut eşitsizlikleri de artırıyor.  İklim adaleti nedir?  Sürdürülebilirlik nedir; neden gereksiniyoruz; bu sürece yaygın katılım nasıl sağlanır?  Kültürel dönüşümle ilgisi var mı?  İklim değişikliği ile gelen toplumsal cinsiyet eşitliğine dair sorunlar nedir?

 

İklim değişikliğinin ve ortaya çıkan iklim krizinin doğrudan ve dolaylı olarak sebep olduğu insan hakları sorunlarına dikkat çekecek ve izleyicisinde etki bırakacak bir film üretmek ister misin?  O halde, bu yaz haftada 1.5 saatini ayır; bunu nasıl başaracağımızı tartışalım.

 

İklim iletişimi üzerine atölyeler düzenleyen ve kısa film yapımı üzerine dersler veren Prof. Dr. Nezih Orhon (Anadolu Üniversitesi) ile Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nin kurucuları Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar, teori ve pratiği bir araya getirerek 7 bölümlük bir atölye geliştirdiler. 

 

İklim değişikliği neden acil durum?  Dünya’da yaşanan değişiklikler bireysel hayatımızı nasıl etkiler yahut bireysel hayatımız Dünya üzerindeki değişikliklere nasıl sebep olur?  Çağımızın belirtileri nelerdir?  İnsan hakları perspektifinden nasıl etkilendik?  Hak temelli yaklaşım nedir?  Gelin tüm bunların farkına varmak, istediğimiz ve hak ettiğimiz değişimi gerçekleştirmek için birlikte çalışalım.

 

İklim değişikliği ve ortaya çıkan iklim krizinin doğrudan ve dolaylı olarak sebep olduğu insan hakları konularında söyleyecek bir sözüm var diyorsan, doğru yerdesin.

Ücretsiz e-atölyemizde sadece 26 kişilik yerimiz var!  Katılmak için yapman gereken tek şey, bir niyet mektubu yazıp bize göndermek. 

Son başvuru tarihi: 30 Haziran 2021, saat 18:00.

Çevrimçi seminerlerin başlangıç tarihi: 08 Temmuz 2021, saat 21:00.

Başvurmak için tıklayın 

Sorularınız için EU-HRFilmDays@gopacom.eu e-posta adresine yazabilirsiniz.

 

 

İklim Krizi ve İnsan Hakları Film Atölyesi

Kimler katılabilir?

Türkçe’ye vâkıf (yönetmenler, yapımcılar, yapımcı/yönetmen adayları, senaryo yazarları dâhil) tüm film severlere açıktır.

 

Seçim Kriterleri

Her bir başvuru sahibinden kursa adanmışlıklarını belirten ve neden bu programda olmak istediğini açıkça ifade eden, (boşluklar dâhil) 3000 vuruşu geçmeyecek uzunlukta niyet mektubu istenmektedir.  Seçim süreci bu mektuplar üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Niyet mektubu şu soruları yanıtlamalıdır:

1. Neden böyle bir seminerde yer almak istiyorsunuz?  Çalışmalarınıza olan katkısını ve bu konuya ilginizi, bu konuda kendinizi ne şekilde geliştirmek istediğinizi açıklayın.

2. Bir insan hakları meselesi olarak iklim değişikliği/krizi denildiğinde ne anlıyorsunuz?

3. Film, medya, reklam ve benzeri alanlardaki içerik ve sunumun, iklim değişikliğine dikkat çekmek ve bu krizi aşmamız için gerekli olan dönüşüme katkı vermek için sizce nasıl bir gücü/potansiyeli var?  Lütfen örneklerle açıklayın.

4. Seminere katılımın sınırlı olduğunu düşünülürse, neden siz seçilmelisiniz?

Katılımcılar, Prof. Dr. Nezih Orhon, Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ve AB Türkiye Delegasyonu temsilcilerince oluşan bir kurul tarafından seçilecektir.

 

Nerede ve Nasıl?

Her biri ortalama 1.5 saatten oluşan 7 çalıştayı kapsayan bu seminer, dijital platformlar üzerinden ve Türkçe gerçekleştirilecektir.  Seminer saatleri haricinde bireysel veya grup çalışması olarak her hafta araştırma, film izleme ve çeşitli alıştırmalardan oluşan yaklaşık 2- 3 saatlik çalışma yapılması beklenmektedir.

Çevirimiçi seminerimiz 8 Temmuz'da başlayacak ve haftada bir, (Perşembe günleri) saat 21.00'de yapılacaktır.

 

Sertifikasyon ve Taahhüt

Her bir katılımcı, çalıştay serisinin tamamlanmasını takip eden 1 ay içerisinde 3 ila 10 dakikalık bir kısa film çekmeyi kabul ve taahhüt eder.  Seride yer alan tüm çalıştayları takip eden katılımcılar katılım sertifikası almaya hak kazanacaktır.

 

Seminerin İçeriği

1. İklim değişikliği ve sistem dinamikleri: 

İklim değişikliği perspektifinden hak temelli yaklaşımın prensipleri üzerinde duracak ve ardından iklim atölyesine geçeceğiz. MIT Sloan ve Climate Interactive tarafından geliştirilen En-ROADS simülatörü ile Paris İklim Anlaşmasında belirlenen 1.5°C sıcaklık artış hedefine ulaşmak için katılımcılarla birlikte bir iklim senaryosu oluşturacağız. Atölye sayesinde bu konuda çekilecek bir filmin, iklim değişikliği gibi karmaşık bir konunun sistem dinamiklerini ve ilişkilerini anlayarak hangi kapsamda ve boyutlarıyla ele alınabileceğine dair bir fikir oluşacaktır.

2. Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden iklim değişikliği ve insan hakları:

Sistemik bir sorun olarak diğer tüm sistem sorunları ile yakından alâkalı olan iklim değişikliğinin sebepleri ve neden olduğu ekolojik ve sosyal sorunların insan hakları ile ilişkisini irdeleyeceğiz.  Avrupa Yeşil Mutabakatı, emisyon azaltımı ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum (adaptasyon) konularına değineceğiz.

3. İnsan hakları perspektifinden iklim değişikliği:

Bir ilke olarak iklim adaleti, bir araç olarak adil dönüşüm, toplumsal cinsiyet eşitliği lensinden iklim değişikliğini ele alacak ve iklim değişikliğinin sosyal boyutları üzerine eğilerek insan hakları açısından ne anlama geldiğini irdeleyeceğiz.

4. Sosyal değişim ve filmlerin etkisi:

“Filmler dünyayı değiştirmez ama onları izleyenler değiştirebilir” düşüncesi üzerinden etkileşimli bir oturum gerçekleştirilecektir.  Filmlerin sosyo-kültürel dönüşümün katalizörü olmalarını sağlayacak şekilde yaratacakları etki planlanabilir mi?  Etki odaklı film ne demek?  Görsel iletişimin ve görme deneyiminin izleyiciler üzerindeki etkisini anlamak; görüntü ile tespit etmek ve kayıt altına almak konularını ele alacağız.

5. Görme ve Göstermenin Sorumluluğu:

Sosyal değişim için film üretimi çalışmaları üzerinde durulacaktır.  “Çekim yapmak sadece bir kayıt düğmesine basmak olabilir mi?  Görselleştiren ve görselleştirilen arasındaki bağ nasıl kurulabilir?  Amaca bağlı bir filmi üretmek nasıl düşünülebilir?  Film ile değişimi düşündürebilmek ne anlama gelir?” konularında aktarım ve alıştırmalar yapacağız.

6. İklim değişikliğini mercekle buluşturmak ve anlatmanın farklı yollarını denemek:

Belgeselde iklim değişikliği.  Farklı deneyimleri düşünmek.  Farklı film türlerinde iklim değişikliğini konu edinmek.  Sonunda, iklim değişikliği ve insan hakları kısa film çalışmalarının plânlanması ve ekip çalışması gerçekleştireceğiz.

7. Çalışmaların paylaşımı ve değerlendirmelerinin yapılması.

Her ekip bir hafta içerisinde yaptığı çalışmayı önceden verilen düzende sunacak ve eğitmenlerden geri bildirim alacaktır.  Deneyim paylaşımı ile çevrimiçi atölye çalışmamızı sona erdireceğiz. 

 

 

Eğitmenlerin kısa özgeçmişleri

 

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali kurucuları ve koordinatörleri Pınar Öncel ve Tuna Özçuhadar,

 

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali’nin ve Surdurulebiliryasam.net’in kurucularından Pınar Öncel karşı karşıya olduğumuz karmaşık sorunlar karşısında direnç arttırmaya ve yaratıcı çözümlerle değişime odaklı bir tasarımcı ve sürdürülebilirlik danışmanı.  Sürdürülebilirlik eğitimleri ve kapasite geliştirme atölyeleri tasarlıyor ve yürütüyor. ODTÜ Endüstriyel Tasarım bölümünde lisans, Blekinge Tekniska Högskola (İsveç) “Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik” programında yüksek lisans yaptı.

 

Tuna Özçuhadar sürdürülebilirlik için sistem tasarımcısı ve stratejisttir.  Tasarım ve danışmanlık hizmetlerinin yanısıra toplumsal ve kurumsal dönüşüm için etki odaklı eğitimler vermekte ve etkinlikler düzenlemektedir.  Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali'nin kurucu ve koordinatörlerinden olan Tuna Özçuhadar, ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı mezunudur.  Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojileri dalında İTÜ'den ve Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik programında BTH'den (Isveç) yüksek lisans dereceleri bulunmaktadır.

 

Prof. Dr. Nezih Orhon, Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Sinema ve Televizyon Bölümü Başkanıdır.  İletişim ve medya alanında çok sayıda ulusal ve uluslararası projede görev alan Prof. Orhon, toplumsal cinsiyet ve medya konusunda birçok kurumda eğitimler vermiştir.  ABD, Fransa ve Hollanda devlet bursları ile yurt dışında çeşitli çalışmalarda bulunmuştur.  Başta "Dizi Senaryosu Yazmak” kitabı olmak üzere, çok sayıda kitap ve makalenin yazarıdır.