fbpx İlerleme Raporları | AB Türkiye

İlerleme Raporları

Avrupa Komisyonu, her yıl AB'ye katılım sürecinde olan aday ülkelerin üyeliğe hazırlık sürecinde kaydettiği ilerlemeyi değerlendiren raporlar hazırlar. 

Avrupa Komisyonu, "İlerleme Raporu"nu Türk hükümetince sunulan bilgilere, Avrupa Parlamentosu rapor ve kararları ile başta Avrupa Konseyi, AGİT ve uluslararası finans kuruluşları olmak üzere uluslararası örgütler ile sivil toplum örgütlerinin değerlendirmelerine dayanarak hazırlar.  

Türkiye'ye yönelik ilk İlerleme Raporu 1998 yılında yayımlanmış; bunu yıllık olarak yayımlanan raporlar izlemiştir.