fbpx İnsan Dokularının ve Hücrelerinin Tıbbi Alanlarda Kullanımındaki Kalite ve Güvenlik Standartlarının Artırılması | AB Türkiye
İnsan dokularının ve hücrelerinin tıbbi alanlarda kullanımındaki kalite ve güvenlik standartlarının artırılması

İnsan Dokularının ve Hücrelerinin Tıbbi Alanlarda Kullanımındaki Kalite ve Güvenlik Standartlarının Artırılması

Arka plan

AB’ye katılım anlaşması koşullarına göre Türkiye’nin, hematopoetik kök hücre nakli konusundaki AB mevzuatına uyması ve mevzuatı uygulaması gerekmektedir. Bu projeden önce Türkiye’deki nakil merkezlerinin, kapasitelerinin yalnızca %45’ini gösterebildikleri görülmüştür. Organizasyon, koordinasyon ve merkezler arası veri akışı eksikliği ciddi bir sorun olmuştur. Kalite kontrolü, standardizasyon ve uluslararası akreditasyonun yeterli olmamasının yanı sıra nakil endikasyonlarının da tek tip olmadığı görülmüştür. Ayrıca, yaklaşık 2000-3000 hastanın hematopoetik kök hücre nakli beklediği durumda, merkezlerin dağılımı ülkenin ihtiyaçlarını karşılamamaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı, başta hematopoetik kök hücre nakli olmak üzere, insan doku ve hücrelerinin tıbbi kullanımının kalite ve güvenlik standartlarını, AB gereklilikleriyle uyumlu hale gelecek şekilde artırmaktır.

Bu proje kapsamında, Sağlık Bakanlığına bağlı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğüne ilave mevzuat hazırlanması amacıyla, Türkiye’deki mevzuatın sistematik incelemesinin yapılması için teknik yardım sağlanacaktır.

Dahası, veri toplama sistemlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra kemik iliği merkezlerinde, doku tipleme laboratuvarlarında ve kordon kanı bankalarında uluslararası standartların karşılanması için, personel ve profesyonellere yönelik müfredat ve eğitim modülleri geliştirilecektir.

Bu müdahalelerle, hematopoetik kök hücrelerin temini, bağışı, tedariği, test edilmesi, işlenmesi, korunması, saklanması, nakliyatı, dağıtımı, emplantasyonu ve nakli ile bağlantılı usul ve uygulamaların geliştirilmesi beklenmektedir.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • BÜTÇE: 3 milyon avro (AB Katkısı 2.7 milyon avro)
  • BÖLGE: Türkiye Geneli
  • DURUM : Tamamklandı