IPA II ve Sivil Toplum

IPA II, çok yıllık planlama yaklaşımına sahip kapsamlı bir program çerçevesinde sivil topluma mali yardımda bulunmaktadır. Hem STÖ’ler hem de kamu sektörü kurumları bu mali yardımdan faydalanmaktadır.

 IPA II, sivil toplum açısından etkinleştirici ortamın iyileştirilmesi ve daha katılımcı bir yönetişimin benimsenmesi için yasama reformlarına ilişkin destek de sunmaktadır. Bu da genellikle kurumsal gelişim önlemleri (teknik tardım ve eşleştirme) ile gerçekleştirilmektedir. Sivil Toplum Diyaloğu bileşeni ve sivil toplumun geliştirilmesine yönelik birçok eylem Türk makamlarının dolaylı yönetimindedir. Buna hibe programları ve STÖ’lerin temsil edilebilirlikleri, güvenirlikleri ve kurumsal kapasitelerinin iyileştirilmesini amaçlayan diğer finansman usulleri de dahildir. Eğitim veya ağ kurma faaliyetleri gibi belirli bir amacı hedefleyen faaliyetler, Sivil Toplum Aracı yardımıyla doğrudan yönetim çerçevesinde de desteklenebilir. Demokrasi ve İnsan Hakları için Avrupa Aracı (DİHAA), bu Strateji Belgesi kapsamına giren IPA II desteğini tamamlamak üzere geçerliliğini koruyacaktır.