fbpx İstihdam ve Sosyal Politikalar Alanlarındaki Projeler | AB Türkiye
job interview

İstihdam ve Sosyal Politikalar Alanlarındaki Projeler

Avrupa Birliği, istihdam alanında Türkiye iş gücü piyasasını: (i) insana yakışır iş; (ii) istihdam hizmetlerinin erişilebilirliği ve (iii) politika geliştirme ve uygulama süreçleri olmak üzere üç başlıkta desteklemektedir.

Sosyal politika alanında ise AB fonları, tüm vatandaşların kaliteli iş, eğitim ve sosyal koruma hizmetlerine erişimini iyileştirirken, kapsayıcı bir topluma yönelik kurumsal kapasiteyi de artırmayı hedeflemektedir.