fbpx Jean Monnet Burs Programının Sürdürülmesi | AB Türkiye
Yrd. Doç. Dr. Başak Kale, ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Görevlisi. Jean Monnet bursu ile, 1998-99 yıllarında Avrupa Çalışmaları Yüksek Lisansı programında London School of Economics, Avrupa Ensititusü’nde  eğitim aldı.

Jean Monnet Burs Programının Sürdürülmesi

Arka plan

1989 yılındaki başlangıcından itibaren, Türkiye’deki Jean Monnet Burs Programı, AB hukukunun temelini oluşturan mevzuat, yasal düzenlemeler ve mahkeme kararları alanında kazanımlar sağlanmasında önemli bir rol oynamıştır.  Program, AB ülkelerinde lisansüstü eğitim olanakları sağlamaktadır ve 2006 yılına kadar 930 genç Türk öğrenci bu fırsattan yararlanmıştır.  Memurları, üniversite mezunlarını, akademisyenleri ve ayrıca özel sektör ve sivil toplum örgütü çalışanlarını burslara başvurma konusunda teşvik etmek üzerine odaklanan bu proje, aynı zamanda programın üçüncü aşamasını oluşturmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Avrupa bütünleşmesi sürecinin kapsamını genişletmek, sürecin parçası olan genç profesyonellerin algılarını artırmak ve AB’deki mevkidaşlarıyla ilişkilerini kuvvetlendirmek için AB üyesi ülkelerde yapılacak yüksek lisans çalışmaları sayesinde AB müktesebatına ilişkin alanlarda Türkiye’nin insan kaynaklarını geliştirmektir.

Programla ilgili eğitsel ve idari yönetimin tamamı, AB Genel Sekreterliği tarafından oluşturulmuş teknik yardım ekibi tarafından yerine getirilmektedir. Bu ekip, ülkenin önceliklerini ve kurumlardaki öğrencilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak AB ülkelerinde kurumlar belirlemiştir.   Bursiyerler, şeffaf ve adil bir sürecin ardından seçilmiştir.

Ekip, ayrıca, öğrenciler arası iletişimi teşvik etmek için, Jean Monnet Bursiyerleri veri tabanı oluşturmuş ve mezunlar ağının faaliyetlerini desteklemiştir. Bunun yanı sıra ekip, program ve faydaları üzerine yüksek maliyetli bir reklam kampanyası da yürütmüştür.