fbpx Kadın İstihdamının Desteklenmesi | AB Türkiye
We promote women employment banner

Kadın İstihdamının Desteklenmesi

Arka Plan

Kadın istihdam oranlarındaki aşırı düşüklük, Türk ve AB iş piyasaları arasındaki farkları büyük ölçüde açıklıyor. Her ne kadar erkek istihdamı, AB ortalamasına yakın %73.9 düzeyinde olsa da, bu sayı kadınlarda %26.1’de kalmaktadır. Bu da, %58.3 düzeyindeki Avrupa ortalamasının bir hayli altındadır. Genel olarak, şehirlerde yaşayan kadınların iş gücüne katılımı, kırsal alandakinden daha düşüktür ve bu da, kadınların şehir hayatına uyum sağlarken yaşadığı zorlukları ön plana çıkarmaktadır. Kadın istihdamı, ülkedeki yaygın kültürel ve geleneksel kalıplardan da olumsuz yönde etkilenmektedir. Bu sebepten dolayı, kadınların iş piyasasına katılmının artırılması için esaslı adımların atılması gerekmiştir.

Projenin hedefleri ve temel faaliyetleri

Bu projeyle, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR), özellikle yerel düzeyde kadınlara, etkin kamusal istihdam hizmetlerinin sağlanmasında destek verilmesi ve sivil toplum örgütleri, yerel yönetimler ve eğitim kurumlarının uyguladığı yerel projeler yoluyla, kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak için onlara direk yardımda bulunulması amaçlanmıştır.

Bu hedef, ilgili çıkar sahiplerine danışarak ve İŞKUR’un bu alandaki mevcut ve gelecekteki istihdam politikalarına dayalı olarak ,kadınların iş gücüne katılımı için yerel stratejilerin desteklenmesinde bir modelin geliştirilmesini ve denenmesini içermekteydi. Model, yerel alanda kadınların istihdam sorunlarının ve mevcut durumda sağlanan istihdam hizmetlerinin incelenmesine yönelik ortak bir metodolojiyi ve yeni kalkınma önceliklerinin belirlenmesini ve yeni bir eylem planının oluşturulmasını içermekteydi. İŞKUR’un il daire mensuplarına ve istihdam ve mesleki eğitim kurullarındaki ortaklara, bu aktif iş piyasası politikalarının uygulanmasında yol gösterilmiş ve istiham politikalarında cinsiyetin toplumsallaştırılması konusunda bilincin artırılmasına çalışılmıştır.

Buna ek olarak, konunun hem arz, hem de talep boyutlarını ele alan piyasa araştırmaları ve analizleri, kadınların mevcut istihdam fırsatlarının ve kendi uyum, ihtiyaç ve beklentilerinin daha net anlaşılması için pilot illerde gerçekleştirilmiştir.

Pilot bölgelerde kadınlara, bir bilinç oluşturma kampanyasının parçası olarak, kariyer konusunda bilgi, mesleki yardım ve danışmanlık hizmetleri verilmiştir. Yaş, eğitim seviyesi, iş tecrübesi, aileden kaynaklı iş yükü, dini ve kültürel geçmiş ve yaşanılan yer gibi ortak özelliklere sahip kadın grupları arasında ağ kurma faaliyetleri de teşvik edilmiştir.

Uygulanan 131 yerel proje, kadınların farklı sektörlerde istihdam edilebilirliğine yardımcı olmuş, kadın girişimciliğini desteklemiş ve kadınların iş piyasasına katılımına engel olan kültürel ve diğer engelleri azaltmıştır. Binlerce kadın bu projelerden faydalanarak kayıtiçi piyasada iş bulma konusunda daha avantajlı konuma gelmiştir.

FİNANSMAB DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • Bütçe: 22.7 m avro (AB katkısı 19.3 m avro)
  • Bölgeler : Tüm Türkiye, Amasya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Sinop, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat
  • 12 NUTS II bölgede yukarıda söz konusu olan 43 il üzerinde, 12 pilot il vasıtasıyla odaklanılmıştır.
  • Durum: 2013 tamamlandı