Kadına karşı aile içi şiddetin önlenmesi

Kadına Karşı Aile İçi Şiddetin Önlenmesi

Arka plan

Kökleri cinsiyet eşitsizliğine dayanan kadına karşı şiddet, Türkiye’de, özellikle de kırsal bölgelerde, hala önemli bir sorundur. AB, cinsiyet eşitliği politikaları geliştirilmesi, aile içi şiddet konusunda duyarlılık yaratılması ve mağdur kadınlar ve çocuklar için sığınma evleri kurulması konularında destek olmuştur. Bu sorunla mücadelede en önemli unsur, sivil toplumun ve yetkililerin ülkenin birçok kesiminde kadınların korunması ve onlara hizmetler sunulmasına katkıda bulunmasıdır. 

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Proje Türkiye’de, özellikle kadına karşı şiddet alanında, insan haklarının korunmasında jandarmanın rolünün artırılmasını hedeflemektedir. Araştırmalar, aile içi ve diğer şiddetlere maruz kalan kadınların, kendilerini koruyabileceklerine inanmadıkları için polisten veya yargıdan yardım isteme konusunda gönülsüz olduklarını göstermektedir. Kadınlar ve ülkenin büyük bölümünde zabıtadan sorumlu jandarma arasında güven oluşturmak aile içi şiddetle mücadelede büyük önem teşkil etmektedir.

Mevcut ve yeni alınacak jandarmaların eğitim programlarına aile içi şiddet sorununun eklenmesi, ekipleri kadınları korumak konusunda daha yetkin hale getirecektir.  Yardım isteyenler, ifadelerinin memurlar tarafından profesyonel bir şekilde alınmasını beklemektedir.

Sivil toplum gruplarının işbirliğinde jandarma, bilgilendirme kampanyaları ve duyarlılık toplantılarıyla aile içi şiddetin önlenmesine destek olacaktır.  Bunların önemi, özellikle vatandaşların eğitim olanaklarının ve sahip oldukları haklar hakkındaki bilinçlerinin şehirdeki mevkidaşlarına göre daha az olduğu, kırsal kesimde daha fazladır.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TAM RAKAMLAR

  • BÜTÇE : 3.1 milyon € (AB katkısı 2.79 milyon €)
  • BÖLGE  Ülke genelinde
  • DURUM : Tamamlandı