fbpx “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi” | AB Türkiye
“An Important Beginning for the Prevention of Violence Against Women: The Project for the Development and Extension of Data Collection Models”

“Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi”

2016 yılının Mart ayında başlayan proje Türkiye’de kadına yönelik şiddet (KYŞ) ile mücadele araçlarının temelini oluşturacak bir veri toplama modeli oluşturma ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor. Proje kapsamında öncelikle KYŞ’e ilişkin toplanan verinin standartlaştırılmasına yönelik bir model inşa ederek bunun teknolojik altyapısının kurulması; bu altyapının farklı kadın örgütlerine tanıtılması; toplanan verinin standartlaştırılması yoluyla izleme-değerlendirme-savunuculuk faaliyetlerini daha etkili ve güçlü kılma; KYŞ’e maruz kalan ve risk altındaki kadın ve çocukların ihtiyaç duyduğu destek ve hizmetleri daha iyi tespit edebilme ve verilen destekleri bunlarla örtüşecek şekilde geliştirebilme; devlete KYŞ’e dair veri toplamadaki sorumluluğunu hatırlatarak bu alanda adım attırmak amacıyla çalışmalarımız ediyor.  

Proje kapsamında kadına yönelik şiddet alanında veri toplama yöntemleri üzerine bugüne kadar yapılmış olan literatür taranarak bir bibliyografya yayınlandı. Haziran ayı içerisinde Mor Çatı’da hali hazırda ve geçmişte başvuru alan kadınlarla bir atölye çalışması yürütülerek,  oluşturulacak veri tabanına dair ihtiyaçlar belirlendi. Sonrasında bu ihtiyaçlar etrafında veri tabanının şablonu hazırlanarak proje danışmanlarıyla bir toplantı daha yapıldı ve onların önerileri çerçevesinde veri tabanı şablonu güncellendi. Hazırlanan literatür taramasının ardından dünyadan kadın örgütleri ve Türkiye’den kadın örgütleri ve hak temelli çalışan örgütlerle veri toplama / saklama / raporlama yöntemleri üzerine görüşmeler yapıldı.  Önümüzdeki haftalar içerisinde kadın örgütleri ve insan hakları üzerine çalışan örgütlerin veri toplama yöntemleri üzerine bir iyi örnekler raporu çıkması bekleniyor. 19-21 Ekim tarihlerinde Berlin’de gerçekleşen 18. WAVE konferansında proje ve iyi örnek raporu hakkında bir sunum yapıldı.  

Hazırlanmakta olan veri programının pilot uygulamasına Ocak ayı sonunda başlamayı planlıyoruz. Pilot uygulamanın ardından yapılacak değişikliklerle programının son haline gelmesiyle birlikte veri programını Türkiye’deki diğer kadın örgütleriyle paylaşmayı amaçlıyoruz.

Proje Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı tarafından yürütülmektedir

Proje Süresi: Mart 2016 – Şubat 2018, 24 ay