fbpx Kalıcı Organik Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik Çalışmalar | AB Türkiye
ilaçlanan bir buday tarlası

Kalıcı Organik Kirleticilerin Giderilmesine Yönelik Çalışmalar

Arka plan

Kalıcı organik kirleticiler (KOK) çevre üzerinde kalıcı olan, gıda ağı yoluyla biyolojik olarak biriken ve insan sağlığında ve çevrede olumsuz etkilere neden olma riski taşıyan kimyasal maddelerdir. KOK’lere ilişkin Stockholm sözleşmesine dayalı bir AB direktifi 2003 yılında yürürlüğe girmiştir. İnsan sağlığını ve çevreyi KOK’lerin olumsuz etkilerinden korumak adına, direktif bu maddeleri 2028’in sonuna kadar yasaklamayı, aşamalı olarak azaltmayı ve ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır. Türkiye, Stockholm sözleşmesine 2010 yılında taraf olmuştur ve Türkiye’den 2012 yılında bir uygulama planı sunması istenmiştir. Bununla birlikte Türkiye, bu yükümlülükleri yerine getirmek için teknik ve finansal desteğe ihtiyaç duymuştur.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu proje AB’nin kalıcı organik kirleticiler hakkındaki düzenlemelerinin ulusal ve bölgesel düzeyde etkin bir şekilde uygulanması için gerekli kapasiteyi tesis etmeyi amaçlamaktadır.

Bu amaçla, Çevre ve Orman Bakanlığı ve ilgili kurum çalışanları ulusal bir uygulama planı hazırlama ve uygulama da dahil olmak üzere düzenlemenin farklı yönleri hakkında eğitim almaktalar. Ayrıca endüstriyel tesislerden kolaylıkla ulaşılabilir anahtar çevresel veri sağlayan Avrupa çapında bir envanterin parçası olan Türkiye Kirletici Salınım ve Taşınım Kaydı oluşturma konusunda danışmanlık almaktalar. Diğer kurslar kirletilmiş alanların tanımlanmasını ve ıslahını kapsamaktadır.

Kalıcı organik kirleticiler ile ilgili tüm hususlar hakkında farkındalık yaratmak için bir web sitesi kurulmuştur. Ayrıca tanıtım materyalleri hazırlanmakta ve kamuya, endüstriye, ilgili STÖ’lere ve eğitim kurumlarına dağıtılmaktadır.