fbpx Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi | AB Türkiye
Kan tedarik sisteminin güçlendirilmesi

Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Arka plan

2007 yılında Türkiye, kan tedariğinde merkezi bir sistem oluşturmak için yeni bir yasa çıkarmıştır. Hastane tabanlı bir sistemden bölgesel kan, nakil ve bağış merkezlerine dayalı merkezi bir sisteme geçişi ön görmüştür. Kan tedariği ve nakli prosedürlerinin yeniden düzenlenmesi, mevcut sistemin incelenmesini, strateji ve eylem planlarının geliştirilmesini gerektirmiştir. Ayrıca, bu alandaki AB mevzuatının benimsenmesini de gerektirmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin amacı, bölgesel kan merkezlerine dayalı ulusal bir kan programı geliştirmektir. Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yetkisi altındaki bu yeni hizmet; mevzuata, ulusal ilkelere, eğitimli personele ve bir veri yönetimi sistemine ihtiyaç duymuştur.

Proje; kan nakli standartlarını, kalite ilkelerini, hemovijilans sistemlerini ve kanın uygun klinik kullanımı için prosedürleri içeren kapsamlı bir durum analizi esas alınarak geliştirilen bir politika ve strateji belgesi oluşturmuştur.

Ayrıca proje, Türkiye’deki mevcut mevzuatın AB mevzuatıyla beraber incelenmesinden sonra, yetkili bir kan makamı oluşturulması için Bakanlığa çağrıda bulunulmasını içeren önerilerde bulunmuştur.

Sonrasında, kan bankaları ve nakil sistemleri için yeniden düzenleme planı, mevcut yapıların veri tabanı oluşturulduktan sonra gerçekleştirilmiştir. Bölgesel merkezleri yönetmeleri için uzmanlardan oluşan bir komite kurulmuştur.

Sağlık Bakanlığı ve Türk Kızılayı personelinin eğitim ihtiyaçlarına yanıt vermek için kan bankaları ve kan nakli alanında 100 eğitmenlik bir havuz oluşturulmuştur. Sistemin mevcut insan kaynaklarını gerekli teknik bilgi ve beceriyle güçlendirmek için toplamda iki kurumdan 1200 personel hemovijilans ve toplam kalite yönetimi, 750 klinisyen kanın klinik kullanımı ve kan birimlerindeki 250 teknik personel de kalite kontrol üzerine eğitim almıştır. Buna ek olarak, merkezi düzeyde ve il düzeyinde görev yapacak 90 bakanlık personeli, kan hizmetlerinde kaliteyi garanti altına almak için müfettiş olarak eğitilmiştir.

Sağlık Bakanlığı; bölgesel kan merkezleri, nakil merkezleri ve bağış merkezleri arasında düzenli bilgi akışını sağlamak için ulusal bir veri yönetim sistemi de oluşturulmuştur.

Proje, kan toplama ve kan kullanma alanlarında çalışan politika yapıcılar, araştırmacılar, savunucular ve gönüllülere değerli araçlar sunmuştur. Toplanan bilgi, politika yapıcıları, mevcut politikaları ve öncelikleri gözden geçirmeleri ve yenilemeleri konusunda yönlendirerek yeni yapısal ve yasal değişikliklerin yapılmasına ve kaynakların daha iyi bir şekilde paylaştırılmasına katkıda bulunacak ve bu sayede verimli ve güvenli kan tedariğini güvence altına alacaktır.