fbpx Karadağ | AB Türkiye

Karadağ

Üyelik Statüsü: Aday ülke

2006 yılında Karadağ parlamentosu, Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği’nden bağımsızlığını ilan etmiştir. 2008 yılında ise bu yeni ülke, AB üyeliği için başvuruda bulunmuştur.

2010 yılında Komisyon, Karadağ’ın başvurusuyla ilgili olumlu görüş bildirdikten sonra müzakerelerin başlayabilmesi için 7 kilit öncelik belirlemiş ve Konsey de ülkeye aday statüsü vermiştir.

Aralık 2011’de Konsey, müzakerelerin Haziran 2012’de başlayacağı kabulüyle üyelik sürecini başlatmıştır.

Karadağ ile müzakereler, 29 Haziran 2012 tarihinde başlamıştır.