fbpx Kayıtlı İstihdamın Teşviki | AB Türkiye
Kayıtlı İstihdamın Teşviki

Kayıtlı İstihdamın Teşviki

Arka plan

Kayıt dışı istihdam, Türkiye’deki iş gücü piyasasındaki en önemli meselelerden ve zorluklardan biridir. Her ne kadar son yıllarda, kayıt dışı istihdamda düşüş görülse de Türkiye’deki iş gücünün önemli bir kısmı, sosyal güvenlik sistemine kayıt yaptırmadan çalışmaktadır.  Kayıt dışı istihdam, çalışanların sosyal yardımlardan yararlanmasını önlemeye ek olarak aşırı çalışma saatleri, sağlığa zararlı çalışma koşulları ve çocuk işçiliği gibi uygunsuz çalışma koşullarını da teşvik etmektedir.  En çok etkilenenler kadınlar, gençler ve yaşlılardır.  Sonucu ise yoksulluk ve toplumdan dışlanma riskinde artışın yanı sıra çalışan ama yoksul bir nüfusun ortaya çıkmasıdır. İş gücü piyasasındaki gayriresmi durumları aşabilmek, ekonominin resmi tarafını yasal yaptırımları ve yönlendirmeleri güçlendirerek kayıtlı çalışmayı teşvik eden iki uçlu bir yaklaşımı gerektirmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Projenin ana hedefi, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) kapasitesini güçlendirerek, ilgili kamu kuruluşları ve sosyal taraflar arasındaki koordinasyonu geliştirerek kayıtlı istihdamı desteklemek ve böylece daha fazla iş olanağı ve sosyal uyumla sürdürülebilir ekonomik büyüme sağlamaktır.

Proje, kişi başı GSYİH’si ülke ortalamasının %75’inin altında olan ve kayıt dışı istihdamın yüksek olduğu 12 ilde uygulanmış, SGK ve sosyal tarafların kayıtlı istihdamı teşvik etmesi konusunda yardımcı olmuş, SGK personelini eğitmek ve diğer kurumlarla olan koordinasyonunu geliştirmek için bir ekip oluşturmuştur.

Ayrıca, yerel yetkililere ve belediyelere, kamu kuruluşlarına, sosyal taraflara, ticaret odalarına, profesyonel kuruluşlara ve STÖ’lere yenilikçi yerel ortaklıklarla kayıtlı istihdamı teşvik etmeleri için ödenekler sağlanmıştır.

Dahası, proje SGK’nın, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına kurumlar arası kullanılması ve SGK’nın yerel teşkilatlarındaki rehberlik merkezlerinin ihtiyaçlarını karşılaması için veri tabanı oluşturulmasına yönelik gereken ekipmanı sağlamıştır.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • Bütçe: 15 million avro (AB katkısı 12.75 million avro)
  • Bölge: Ülke genelinde, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Elâzığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Şırnak, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat
  • (12 NUTS II bölgesinde bulunan yukarıda adı geçen 43 ile odaklanıldı.)
  • Durum:  2012’de tamamlandı