Kimyasalların yönetiminin geliştirilmesi

Kimyasalların yönetiminin geliştirilmesi

Arka plan

2007 yılında kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi ve yetkisi (REACH) üzerine yeni bir AB mevzuatı yürürlüğe girmiştir. Mevzuat, kimyasalların imalat ve ithalatını, piyasaya sürülüşlerini, kimyasal maddelerin preparatlarda ve malzemelerde kullanımlarını düzenleyen kurallarda temel değişiklikler içermektedir. Her ne kadar Türkiye, kimyasal yönetimiyle ilgili önceki AB mevzuatlarını uygulamış olsa da bu alandaki deneyimi sınırlıdır. Bu kapsamda, personele risk analizi ve bildirim prosedürleri konularında daha fazla eğitim verilmesi ve sanayide, kamuda ve çevre ile ilgili sivil toplum kuruluşlarında farkındalığın artırılması gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, öncelikli olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olmak üzere kimyasal yönetim mevzuatını uygulamakta olan devlet kurumlarının mevcut kapasitelerinin güçlendirilmesi ve AB’nin yeni REACH mevzuatının Türkiye’de uygulanmaya hazırlanmasıdır.

Öncelikle, kurumsal ve adli yapıların analizi yapılmış ve böylece yetkili makamların, görevlerinin, sorumlulukların ve ihtiyaçlarının açıklığa kavuşması sağlanmıştır.

Kimyasal maddelerin, preparatlardaki maddelerin ve malzemelerdeki maddelerin (plastik ve tekstil ürünleri gibi) kataloğunun oluşturulmasını  içeren süreçle, mevcut kimyasal kayıt ve envanter sistemi geliştirilmiştir.

REACH düzenlemelerinin uygulanmasını sağlayacak mevzuat taslağı hazırlandıktan sonra ilgili yetkililere, imalatçılara, ithalatçılara ve alt kullanıcılara uygulama kılavuzları sağlanmıştır.

Ayrıca bölgesel yetkililer ve sanayi sektöründen simalar, bir dizi eğitim semineri ve büyük kimyasal konferansı aracılığıyla yeni düzenlemeler konusunda yönlendirilmiştir.  Diğer internet sitelerine ek olarak, ithalatçılara REACH mevzuatı altındaki sorumlulukları ve görevleriyle ilgili tavsiyeler sunan bir internet sitesi (reach.immib.org.tr) hazırlanmıştır.

FİNANSMAN SÜRECİ

IPA I (2007–2013)

TAM RAKAMLAR

  • Bütçe: 2,358,750 € (AB katkısı 2,122,875 €)
  • İl: Ülke geneli
  • Durum: 2013 yılında tamamlandı