fbpx Kıyı telsizlerini geliştirerek denizleri daha güvenli hale getirmek | AB Türkiye
sahil güvenlik

Kıyı telsizlerini geliştirerek denizleri daha güvenli hale getirmek

Arka plan

Deniz güvenliği, kirliliğin önlenmesi ve biyolojik deniz çeşitliliğinin korunması, üç tarafı denizlerle kaplı bir ülke için büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda sorumlu kurum, yüksek eğitim ve öğrenime sahip personeliyle dikkat çeken Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüdür.  Ancak, Türkiye Kıyı Telsiz İstasyonu tarafından kullanılan eski manuel ekipman navigasyonun, yaşamın, mülkün ve deniz ortamının korunmasındaki modern gereksinimleri karşılamamaktadır. Operasyonel verimliliği ve acil durumlara müdahaleye hazır olmayı garanti altına almak için bu ekipmanın uluslararası haberleşme standartlarına uyacak şekilde iyileştirilmesi gereklidir.

 

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen Türkiye Kıyı Telsiz şebekesinin kullandığı haberleşme ekipmanını modernleştirerek Türk sularındaki yaşam, mal, navigasyon ve çevre güvenliğini artırmaktır.

İlk adım, Türkiye’deki mevcut deniz güvenliği mevzuatının gözden geçirilip AB yasal normlarıyla uyumlu hale gelmesi için iyileştirilmesi gereken alanların belirlenmesidir.  Ayrıca, kıyı telsiz servisiyle ilgili kurallar da elden geçirilmiştir.

Teknik bilginin ve operasyonel uzmanlığın geçişini sağlamak için Türkiye Kıyı Telsiz İstasyonu ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli, denizcilik haberleşmesi alanında ileri düzey ekipmana ve teşkilata sahip AB ülkelerine yapılan inceleme gezilerine katılmıştır. Deniz güvenliği, telsiz haberleşmesi ve risk yönetimi alanlarında eğitim verilmiştir.

Kıyı telsiz sisteminin dijitalleştirilmesi, OF/YF transponderlerin ve antenlerin, kayıt yazılımlarının ve donanımlarının ve uzaktan kumanda sisteminin alınmasını içermiştir. Personel, Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin ve Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsünün standartlarıyla uyumlu olan yeni sistem konusunda eğitilmiştir.  Bu modern, teknoloji harikası ekipman Türkiye’nin denizcilikle ilgili durumlara müdahale yetisini büyük ölçüde artırmıştır

FINANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • BÜTÇE: 3.05 m avro (AB Katkısı 2.35 m avro)
  • BÖLGE: Tüm Türkiye
  • DURUM: 2012 tamamlandı