fbpx Koyun ve keçilerin küpelenmesi ve aşılanması | AB Türkiye
A little girl holding a small goat tightly

Koyun ve keçilerin küpelenmesi ve aşılanması

Arka plan

Sektördeki tahmini 30 milyon hayvan ile birlikte, koyun ve keçi hayvancılığı Türk tarımında büyük bir rol oynamaktadır. Fakat son zamanlara kadar genel gıda izlenebilirliği ve daha önemlisi hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılması için önem arz eden, hayvanların tanımlanması ve kayıtları için AB mevzuatı ile uyumlu ve yürürlükte bir sistem bulunmamaktaydı. 

1992’den beri Türkiye’de birçok kez küçük ruminant vebası ya da diğer ismiyle "peste des petits ruminants" (PPR) patlak vermiştir. Bu konuda bir tanımlama ve kayıt sisteminin olmayışı diğer hastalıklar gibi bu bulaşıcı hastalığın yok edilmesini engelleyen büyük bir etken olmuştur.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, AB gereklilikleriyle uyumlu olarak koyun ve keçilerin hareketlerini izleyebilmek ve küçük ruminant vebasını kontrol altına alabilmektir. Aynı zamanda hayvanların tanımlanması ve kaydı için düzgün bir sistemi uygulamaya geçirmektir.

Bu önemli görevde, 3 yıl boyunca mevcut ve yeni popülasyonlar da dahil olmak üzere 65 milyon küçük baş hayvanın kulaklarının delinerek küpelenlenmesi amaçlanmaktaydı. Projenin diğer kısmı ise 3 yıl boyunca yaklaşık 90 milyon küçükbaş hayvanı küçük ruminant vebasına karşı aşılamayı içermekteydi.

Proje kapsamında bir teknik yardım ekibi, resmi veterinerler tarafından gerçekleştirilen tanımlama ve aşılama programları hazırlama konusunda Türkiye’ye destek olmuştur. Ayrıca, sistemin uygulanması ve bu hastalığa karşı aşılamanın önemi hakkında çiftçiler arasında bir farkındalık yaratmak için kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası gerçekleştirilmiştir.