Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi

Kültürlerarası Diyaloğun Geliştirilmesi

Arka plan

Kültür, kişiler ve kuruluşlar arasında karşılıklı anlayışı pekiştirmenin ve ortak Avrupa vatandaşlığı kavramını geliştirmenin en temel yoluyken kültürel ön yargı, diyalog kurulmasına ve işbirliğine engel teşkil edebilmektedir. Bu bağlamda, sanat ve kültür alanındaki ortaklıklar, işbirliği ve diyaloğu teşvik etmekle kalmayıp kültürel stereotiplerin aşılmasına da yardımcı olmaktadır.  Ayrıca, Türkiye’nin zengin kültürel mirasının önemli bir rolü hak ettiği AB’nin çeşitlilik içinde birlik politikasına da katkıda bulunmaktadır.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, Avrupalı ve Türk kültür ortakları arasında bir işbirliği çerçevesi oluşturmak, sürdürülebilir kültürlerarası diyaloğu teşvik etmek ve iletişim, değişim, ağ kurma ve etkileşim için yeni fırsatları değerlendirerek AB ve Türkiye arasındaki karşılıklı anlayış tolerans ve duyarlılığı pekiştirmektir.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ile Türkiye ve AB’de yer alan müzelerden ve kültür sanat dünyasından uzmanlar değişim programlarına katılmıştır.

Ortak müze sergileri ve kültür sanat etkinliklerine ek olarak ayrıca, ortak müze projeleri ve müze yönetimi üzerine stratejik belgelerin hazırlanması konularındaki çalıştaylar da desteklenmiştir.

Ayrıca kültür alanında ağlar oluşturulmuştur.

FİNANSMAN DÖNEMİ

IPA I (2007–2013)

TEMEL RAKAMLAR

  • BÜTÇE : 4,030,421 avro (AB Katkısı 3.12 milyon avro)
  • BÖLGE: Ülke Genelinde
  • DURUM:  Tamamlandı - 2013