fbpx Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi | AB Türkiye
Kuşadası'ndaki atı su tesisi

Kuşadası Bölgesel Katı Atık Yönetimi Projesi

Bu projenin toplam maliyeti 19 milyon avroya yakın olmakla birlikte, söz konusu miktarın 12 milyon avrodan fazla bir kısmı AB tarafından finanse edilmektedir.

Proje alanı; 143.000 nüfusa sahip Kuşadası ve üç diğer belediyenin (Söke, Davutlar ve Güzelçamlı) içinde olduğu  Ege Bölgesi’nin güneybatısında bulunan Aydın ilinin sınırları içerisinde yer almaktadır.

Söz konusu proje, Kuşadası ve yakınlarındaki belediyelerdeki çevre ve yeraltı suyu kirliliğinin azaltılması ve bu belediyeler için Türk mevzuatına ve AB Müktesebatına uygun katı atık yönetimi sistemi kurularak yeniden kullanımın ve geri dönüşümün artırılması amacıyla tasarlanmıştır ve bu bağlamda hedefine ulaşmıştır. Bu hedefe, özellikle aşağıda belirtilen hususlar sayesinde ulaşılmıştır:

  • Sızıntı suyu arıtma tesisi, gaz toplama ve alevleme sistemine sahip yeni bir katı atık depolama alanı ve pilot gübre üretim tesisi kurulması
  • Geri dönüşüm amacıyla atık toplama merkezlerinin kurulması
  • Eski çöp toplama alanlarında iyileştirme çalışmalarının yapılması
  • Katı atık sahası, toplama, kompostlama ekipmanı ve çöp konteyneri tedarik edilmesi

Projenin tamamlanmasıyla ve katı atık alanı, geri dönüşüm amaçlı atık toplama merkezlerinin faaliyete açılması ve tedarik edilen araç-gereçlerin kullanılması ile birlikte, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

  • Mevcut çöp toplama alanlarının neden olduğu yeraltı suyu, toprak ve hava kirliliği azalmıştır.
  • Sağlığı tehdit eden riskler ve kötü koku, böcek, kemirgen, yangın, mevcut atık sahalarından etrafa dağılan çöpler gibi olumsuz etkiler azaltılmıştır.
  • Biyolojik olarak çözünebilen atıklardan oluşan depolama alanların hacmi azaltılmıştır. .
  • Katı atıkların geri dönüşümü artırılmıştır. .
  • Belediyeye ait katı atık toplama sistemi, motorlardan çıkan egzoz ve sızıntılara ilişkin düzenlemeler yapan AB standartlarına uygun olacak şekilde yenilenmiş ve modernize edilmiştir. .