fbpx Litvanya | AB Türkiye
Vilnius Lithunania

Litvanya

Litvanya, üç Baltık Devleti arasında en güneyde yer alır ve aynı zamanda bunların en büyüğü ve nüfusu en yüksek olanıdır. Ülke ağırlıklı olarak düz yer şekillerine sahiptir, sadece batıdaki ve doğudaki yüksek ovalarda birkaç alçak tepe bulunur. Ormanlar ülkenin %30’unu kaplar. 

2014 itibariyle Litvanya ekonomisinin en önemli sektörleri, toptan ve perakende ticaret, taşımacılık, konaklama ve gıda hizmetleri (%32.7) ve sanayi (%23.6) ile, kamu yönetimi, savunma, eğitim, sağlık ve sosyal hizmet faaliyetleri (%13.9) şeklindeydi.

Litvanya’nın ana ihracat ortakları Rusya, Letonya ve Polonya iken, ana ithalat ortakları ise Rusya, Almanya ve Polonya’dır.

Başkent: 

Vilnius

Yüz ölçümü: 

65 286 km2

Nüfus: 

2 921 262 (2015)

Nüfus (AB toplamının %si olarak): 

%0.6 (2015)

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYİH):  

37.124 milyar € (2015)

Resmi AB dili (dilleri): 

Litvanca

Siyasi Sistem: 

parlamenter cumhuriyet

AB’ye üye olma tarihi: 

1 Mayıs 2004

Avrupa Parlamentosundaki Koltuk Sayısı: 

11

Para Birimi: 

 Euro. 1 Ocak 2015’ten bu yana Avro bölgesi üyesi.

Schengen Bölgesi üyesi mi? 

 Evet, 21 Aralık 2007’den bu yana Schengen Bölgesi üyesidir.

Konsey Başkanlığı: 

Litvanya, dönüşümlü AB Konseyi başkanlığını, bir kez 2013’de üstlenmiştir.