fbpx Madencilik Atıklarının Yönetimi | AB Türkiye
Eski bir maden

Madencilik Atıklarının Yönetimi

Arka plan

Madencilik, Türkiye’deki dördüncü büyük sanayidir. Bu sıfatla, ulusal ekonomiye önemli katkı sağlamakta, istihdam yaratmakta ve ülkenin enerji ve ham madde ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılamaktadır.   Ancak, doğru şekilde depolanmadığı ve yönetilmediği takdirde maden atıklarının çevreye, özellikle suya, havaya, toprağa, hayvan ve bitkilere, yeryüzü şekillerine ve dolayısıyla kamu sağlığına olumsuz ve kalıcı etkileri olabilmektedir. Her ne kadar tehlikeli atık kontrolü üzerine bazı yasalar olsa da, Türkiye’nin maden endüstrisi atıklarının yönetimi üzerine olan AB direktiflerini tümüyle uygulaması gerekmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, ilgili AB direktiflerini kabul ederek, Türkiye’nin madencilik alanındaki atık yönetim kapasitesini güçlendirmektir.

Bu amaçla, Çevre ve Ormancılık Bakanlığı ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı, bu alanda deneyimli bir üye devletin ilgili kurumlarından yardım almıştır.  Ortak ekipler mevcut kurumsal, teknik ve yasal çerçeveleri incelemiş ve her türlü maden atığının azaltılması, işlenmesi ve geri kazanımı için kılavuzlar hazırlamıştır. Ekipler ayrıca, büyük kazaların önlenmesi ve etkilerinin azaltılması için eylem planı da geliştirmiştir.

Direktifin uygulanması konusunda eğitilmeleri için ilgili kurumlardan ve paydaş işletmelerden personel, AB’deki uyumlu atık tesislerine ziyarette bulunmuş ve çalıştaylara katılmışlardır.

Projenin başka bir yönü ise tüm aktif, kapanmış ve terk edilmiş maden atığı işletmeleri için veri tabanı hazırlanması ve bunların tek tek incelenip çevresel risk taşıyıp taşımadıklarının belirlenmesidir. Bu amaçla, özel örnekleme ekipmanları ve modelleme programları tedarik edilmiştir. Buna ek olarak, iki model maden işletmesi için iyileştirme planları derlenmiştir.

FİNANSMAN DÖNEMİ


IPA I (2007–2013)

TEMEL VERİLER

  • Bütçe: 4.6 m € (AB Katkısı 4.085 m €)
  • Bölge : Tüm Türkiye
  • Durum: Tamamlandı (2014)