Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti - diğer Batı Balkan ülkeleri ile birlikte - 2003’te Selanik’te düzenlenen Avrupa Konseyi zirvesinde potansiyel AB üyeliği adayı olarak belirlenmiştir.

Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, AB üyesi olmak için Mart 2004’te başvuru yapmıştır. Komisyon Kasım 2005’te olumlu görüş vermiş, bunun üzerine Konsey Aralık 2005’te ülkeye aday statüsü verme kararı almıştır.