fbpx Medya ve Mahkemeler Arasındaki Ilişkilerin Geliştirilmesi | AB Türkiye
Medya ve mahkemeler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi

Medya ve Mahkemeler Arasındaki Ilişkilerin Geliştirilmesi

Arka plan

Hukukun üstünlüğüne dayalı demokrasilerde basın özgürlüğü ve adil yargılanma, kişisel gizlilik, masumiyet karinesi, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı arasındaki dengeyi kurmak büyük önem taşımaktadır. Basın ve yargı arasında yeterli ve sağlıklı iletişim olmaması sebebiyle, mahkeme kararlarının basına yansıyışı spekülasyonlara, yetersiz ve yanlış bilgilere dayanmakta, bu da toplumun yargıya olan güvenini sarsmaktadır.    Bu durumun üstüne, birçok medya muhabirinin hukukla ilgili temel bilgilerinin eksikliği de eklenmektedir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

Bu projenin amacı, adalet sistemine sözcüler getirerek yargıyla basın arasında sağlıklı ve düzgün işleyen ilişkiler oluşturmaktır.  Daha önceki bir AB programı çerçevesinde beş mahkemeye eğitimli sözcüler sağlanmıştır. Projenin ikinci fazı kapsamında, ilave 21 sözcünün eğitim almasıyla bu süreç devam etmektedir.

Devam etmekte olan bu proje, Adalet Bakanlığının sözcü sistemini ülke çapında yaygınlaştırmasına yardımcı olacaktır. Bu amaca ulaşmak için bakanlık memurları, AB ülkelerinde inceleme gezilerine katılarak yargı ve basın arasındaki ilişkilerle ilgili en iyi yöntemleri öğreneceklerdir.   Bu plan doğrultusunda, toplamda 200 sözcünün eğitilmesi ve bunun sonucunda bakanlığın basın bürosunun yeniden yapılanması beklenmektedir.

Proje ayrıca, mahkeme muhabirlerinin yetiştirilmesi için bağımsız medyayla da çalışacaktır. Basın için, mahkeme kararlarının duyurulması üzerine müfredat taslağı hazırlanacak ve yaklaşık 100 suç muhabiri gönüllü olarak ifade özgürlüğü, masumiyet karinesi, bilgi edinme hakkı, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı arasındaki denge üzerine seminerlere katılacaktır.  Medyayla ilgili sivil toplum kuruluşları tarafından, basından, yargıdan ve akademiden temsilcilerin katılımıyla bir etik kuralları taslağı hazırlanacaktır.