fbpx Mesleki Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması | AB Türkiye
Mesleki eğitim ve öğretim kalitesinin artırılması

Mesleki Eğitim ve Öğretim Kalitesinin Artırılması

Arka plan

Mesleki eğitim ve öğretim (MEÖ) sektöründeki ve mezunları arasındaki rekabet, kalite değerlerine bağlılığa dayanmaktadır. MEÖ mezunlarının yüksek işsizlik oranı, eğitim sisteminin yetersizliğini göstermektedir. Örneğin, 2006 yılında yapılan bir araştırma, firmaların %74’ünün önceki 12 ay içerisinde işe hiç MEÖ mezunu almadıklarını ortaya çıkarmıştır.  Bu eğilim, MEÖ eğitiminin kalitesini artırmak için Türkiye’de, Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesiyle uyumlu kalite güvence sistemi oluşturulmasının gerekliliğinin altını çizmiştir.

Projenin amaçları ve temel faaliyetleri

İş gücü piyasası ve eğitim arasındaki ilişkileri geliştirmek için daha geniş kapsamlı çabaların bir parçası olarak bu proje, AB standartlarında bilgi, beceri ve yetkinlikler geliştirerek mesleki ve teknik eğitimin içerik ve kalitesini artırmayı hedeflemiştir.

Sosyal taraflarla işbirliğiyle, Avrupa Kalite Güvencesi Referans Çerçevesine bağlı kalan kalite güvencesi sistemi geliştirilmiş, seçilen meslek yüksek okullarında ve meslek eğitim kurumlarında pilot uygulaması gerçekleştirilmiş ve gereken değişiklikler yapılmıştır. 

İş gücü piyasası ve MEÖ’nün işbirliğinin daha aktif bir düzleme gelmesini, niteliklerin ve yetkinliklerin geçişini sağlamak için, belirlenen şehirlerde meslek eğitim kurumları, sosyal taraflar ve özel sektör arasında ortaklıklar kurulmuştur. Yenilikçi yerel ortaklıklarla, MEÖ’lerin kalitesini artırmak için bir hibe programı da geliştirilmiştir.

Özellikle diğer bakanlıklardan Milli Eğitim Bakanlığına aktarılan müfredatlarla adalet, tarım, denizcilik ve sağlık alanlarında yeni müfredat modülleri geliştirilmiştir. Daha sonra, belirlenen MEÖ okullarında bu alanlarda pilot eğitim gerçekleştirilmiştir.

Buna ek olarak, katılımcı MEÖ okullarının yöneticilerine ve personeline pedagojik ve profesyonel eğitim ile meslek ve kariyer yönlendirme hizmetleri sunulmuştur.