fbpx Mevcut Durum | AB Türkiye

Mevcut Durum

Mevcut Durum

 

AB, 3 Ekim 2005'te Türkiye ile üyelik müzakerelerini başlattı. Bu amaçla Türkiye için bir müzakere çerçevesi kabul edildi.  

Müzakerelerin ilk aşaması olan taramalara zaman kaybetmeden başlandı. Tarama toplantılarının, Ekim 2006'da sona ermesinin ardından Komisyon her bir fasılla ilgili tarama raporunu hazırladı.

 

Müzakere edilecek ilk fasıl olan 25. Fasıl, Bilim ve Araştırma Faslı açıldı ve 12 Haziran 2006 tarihinde geçici olarak kapandı.

 

Avrupa Birliği, Kasım 2006'da malların serbest dolaşımı ile ilgili kısıtlamalar konusunda taşıdığı endişeleri dile getirdi. Bu endişeler arasında Türkiye'nin Ankara Anlaşması'nın Ek Protokolünü imzalayarak taahhüt ettiği ulaşım araçlarına yönelik kısıtlamalar da yer aldı. Ancak, bu konuda herhangi bir çözüm sağlanamadı; Avrupa Birliği Konseyi 14–15 Aralık 2006 tarihinde Türkiye'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'ne yönelik kısıtlamaları nedeniyle sekiz başlıkta müzakereleri askıya aldı:  

 

  • 1.   Fasıl Malların serbest dolaşımı
  • 3.   Fasıl İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Özgürlüğü 
  • 9.   Fasıl Mali hizmetler
  • 11. Fasıl Tarım ve kırsal kalkınma
  • 13. Fasıl Balıkçılık
  • 14. Fasıl Ulaştırma politikası
  • 29. Fasıl Gümrük Birliği
  • 30. Fasıl Dış İlişkiler 

 

Bunun yanı sıra Türkiye'nin AB-Türkiye Ortaklık Anlaşması Ek Protokolü kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde hiçbir faslın geçici olarak kapatılmayacağı kararı da alındı.

Ancak bu, müzakere sürecinin tıkandığı anlamına gelmiyor. Ocak 2007'den itibaren müzakereler askıya alınmamış fasıllarda devam etti. Bugüne kadar aşağıdaki tabloda yer alan, 14 başlıkta müzakereler gerçekleştirildi.

TR AB Müzakerelerin durumu

 

Faydalı Dokümanlar